Temabild: Pixabay

Välfärdsutredningen ett hot mot Linköping

Debattörerna menar att Ilmar Reepalus välfärdsutredning är ett hot mot Linköping.

Klarar socialdemokraterna i Linköping av att hantera konsekvenserna om Ilmar Reepalus välfärdsutredning blir lag? Den frågan ställer vi till den styrande majoriteten inför kommande fullmäktige.

Den välfärdsutredning som tagits fram av Ilmar Reepalu på regeringens begäran innebär i praktiken ett förbud för fristående leverantörer att bedriva välfärd. Enligt PWC, ett av Sveriges ledande revisionsföretag, riskerar så många som åtta av tio välfärdsföretag att tvingas lägga ner verksamheten om utredningens förslag blir verklighet.

Vad innebär detta för Linköping? En hel del tyvärr. Var fjärde högstadieelev och var tredje gymnasieelev går i dag i fristående skolor. Mellan grundskola och gymnasium rör det sig om 4 500 elever, vilket motsvarar storleken på fyra katedralskolor. Över en halv miljon hemtjänsttimmar utförs i dag i privat regi, vilket motsvarar 61 procent av kommunens totala kapacitet. Hälften av alla LSS-platser och hälften av alla platser på äldreboenden hanteras i dag av privata utförare. Det rör sig om platser för tusentals elever och brukare och hundratals arbetstillfällen.

Om regeringen gör Reepalus utredning till lag kommer dessa att försvinna och det snabbt. Ansvaret är och förblir dock kommunens. Vi är skyldiga att leverera platser till alla de elever och brukare som plötsligt står utan. Ett skräckscenario vore om vi inför en terminsstart helt plötsligt står utan skolplatser för ett par tusen elever. Eller om vi på kort tid förlorar hälften av kommunens hemtjänst.

Inför en så genomgripande förändring kan man förvänta sig att det finns en beredskap hos den styrande majoriteten och en plan för att hantera utfallet om regeringens föreslagna politik blir verklighet. Vi känner en stor oro över att så inte verkar vara fallet. Här måste den styrande majoriteten ge besked.

Klarar man av att skaka fram alla de platser som behövs och det på mycket kort tid? Vad blir de ekonomiska konsekvenserna? Har man klargjort för regeringen och de egna partiledningarna vad förslaget innebär för Linköping?

Klarar Socialdemokraterna i Linköping av att hantera konsekvenserna av sitt eget partis politik?

Jerry Broman (M), vice ordförande bildningsnämnden

Erik Östman (M), vice ordförande barn- och ungdomsnämnden

Fredrik Lundén (M), vice ordförande äldrenämnden

Gör som debattörerna och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på: press@linkopingnews.se

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till Linköping News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner Linköping Newsappen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ Linköping News på Facebook.

-----

No more pages to load