Hotad nasse. Foto: Pixabay

Afrikansk pest hotar länets grisar

Nu varnas det för att den fruktade Afrikanska svinpesten kan ha spridit sig till våra breddgrader. Troligt är att vildsvin är de som sprider den fruktade virussjukdomen. Om detta berättade nyligen Sveriges Radio Östergötland. 

Den som hittar ett dött vildsvins i naturen uppmanas av länsveterinären att kontakta  Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för provtagning av Afrikanska svinpest. Grisproduktionen riskerar att slås ut om den frukatade sjukdomen får fäste i Sverige.

– Den här sjukdomen är vi rädda för att få in i Sverige och i Europa. För den riskerar att slå ut hela vår grisproduktion, säger Helen Haaranen Loor länsveterinär i Östergötland, till Sveriges Radio Östergötland.

Afrikansk svinpest är en dödlig virussjukdom som har sin ursprungliga utbredning söder om Sahara i Afrika, men under senare år har den spridits i bland annat Ryssland, Kina, Baltikum, Polen, Slovakien och även till Belgien där mer än 225 vildsvin dött på gränsen till Frankrike.

Under kontroll

Efter att ha hägnat in ett stort område tror myndigheterna nu att utbrottet är under kontroll. Men hur smittan spreds till Belgien är oklart, skriver radiokanalen på sin hemsida.

– Det kan vara livsmedel, det kan vara en transport, säger Helen Haaranen Loor.

Pesten drabbar inte människor men mellan djur kan den spridas snabbt

– Det kan spridas via direktkontakt eller via transporter, produkter av olika slag, jakttroféer, men också via livsmedel. Till exempel en kallrökt korv som man har på macka och kastar den i skogen och så kommer grisen och äter upp den. Det krävs ganska lite virus för att grisen ska bli sjuk och vi får en spridning, säger , säger Helen Haaranen Loor.

Döda vildsvin smittbärare

Nu uppmanar man till vaksamhet:

– Är man ute i skog och mark och springer på ett sjukt vildsvin ska man ta kontakt med SVA för de är intresserade att få in prover för att vi ska kunna detektera det här tidigt om det kommer in i landet, säger Helen Haaranen Loor, avslutningsvis.