Foto: Bixia

Alfrida sänkte elpriset

Visst orsakade stormen Alfrida mycket förödelse och kaos där den drog fram. Nu visar det sig dock att allt inte var negativt med den massiva stormen då den hjälpte till att sänka elpriset.

Under det första dygnet 2019 drog stormen Alfrida in över landets östra delar. Detta gjorde att vindkraften Norden ökade kraftigt. Sammanlagt hamnade vindkraftsproduktionen på cirka 280 miljoner kWh i Norden. I Sverige stod vindkraften för hela 30 procent av den totala produktionen.

– Siffrorna för utfallet är fortfarande preliminära men det ser ut som att vindkraften nådde rekordnivåer i Sverige och blåste in 134 GWh. Sammanlagt producerades 454 GWh i landet den 1 januari, vilket betyder att vindkraften stod för 30 procent av produktionen. I snitt brukar den ligga på cirka 10 procent, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på elbolaget Bixia,i ett pressmeddelande.

När vindkraftverken går för fullt, som det senaste dygnet, står andra produktionsslag som är dyrare och/eller som går att reglera tillbaka, som exempelvis kondensproduktionen och vattenkraften.

– När det är mycket vindkraft pressas också elpriset ner. På Nyårsafton låg snittpriset på el i Norden på 51 öre per kWh och sjönk sedan under årets första dygn till 42 öre, säger Matina Rosenberg i en avslutande kommentar.