Temabild: Pixabay

Både Linköping och Norrköping ser ut att klara bredbandsmålet

Senast år 2025 ska samtliga svenska hushåll och arbetsplatser ha tillgång till bredband. Det har regeringen bestämt. I Linköping är man på god väg att uppfylla målet. I Norrköping går utvecklingen ännu snabbare.

Av landets 290 kommuner intar Norrköping just nu 16:e plats på listan över de kommuner som kommit längst med bredbandsutbyggnaden. Linköping ligger tätt efter, på 18:e plats.

Snabbt bredband kommer i framtiden att vara en förutsättning för att man ska kunna ringa och larma SOS i händelse av nödsituation. Snabb och stabil uppkoppling mot Internet kommer också att vara nödvändig för att man ska få tillgång till de digitala tjänster och den välfärdsteknik allt fler samhällsaktörer investerar i. För att inte tala om utbudet av olika digitala TV- och underhållningstjänster.

I decennier har vi förlitat oss på Telias luftburna koppartrådar, för allt från telefoni, till bredband förmedlat via ADSL-teknik. Men nu ska kopparnätet avvecklas. Det har spelat ut sin roll, tycker Telia, som inte längre vill betala för att underhålla det.

För dem som bor i stan, eller i en relativt tätbefolkad kransort, skapar släckningen av kopparnätet inga större problem. Kommunernas stadsnät med fiberkabel är ofta väl utbyggda och mot en avgift kan de flesta både enkelt och snabbt koppla upp sina bostäder mot dessa.

Fast för dem som lever på landet kan Telias släckningsplaner skapa stora problem. Den om inte bor nära en kraftfull mobilmast riskerar att bli helt avskuren från omvärlden när kopparnätet avvecklas. Ju mer avsides man bor, desto större behov av alternativ till koppartråden kommer man att ha. Och lösningen stavas: fiberkabel.

Men det finns en hake: lika mycket som behovet av fiberkabel ökar, ju längre från centralorten man bor, har kostnaden för fiberdragningen en tendens att växa med avståndet från närmaste så kallade kopplingspunkt. Därför avstår en del som bor avsides från att installera fiberkabel, fastän de vet vilka framtidsrisker det kan medföra.

Just nu kan de mest utsatta hushållen dock komma väldigt billigt undan. Fiberdragningar som i normalfallet skulle kosta uppemot 200 000 kronor, kan man idag få för under 20 000 – i både Norrköping och Linköping.

Både Linköping och Norrköping satsar stort på att leva upp till regeringens bredbandsmål, som bland annat innebär att 98 procent av de svenska hushållen ska ha tillgång till minst 1 Gbit/s år 2025.

Det betyder fina kampanjrabatter för konsumenterna.

Regeringen har dessutom anslagit pengar till bredbandsutbyggnaden. Pengar som både offentliga och privata aktörer kan använda för att subventionera fiberdragningen hos enskilda fastighetsägare med hela 60 procent, förutsatt att de lyckas samla tillräckligt många fiberkunder kring installationen. Så även den som väljer bort kommunernas initiativ kan får rabatt.

I Linköping arbetar Tekniska verken – som samägs av Linköpings, Katrineholms och Mjölby kommuner – just nu för fullt för att så många som möjligt på Linköpings landsbygd ska satsa på fiberteknik. Genom att erbjuda alla ett fast kampanjpris på installationen, gör man det möjligt även för den som bor långt inne i skogen att ansluta sig, för samma pris som den som bor mitt inne i stan. Satsningen är ett sätt för kommunen att göra det möjligt, även för den som bor väldigt avsides, att få tillgång till bredband.

– Intresset för våra kampanjer har varit stort och många har valt att nappa på våra erbjudanden. Men det finns också de som tackar nej. Det går att ansluta sig senare också, om man skulle vilja. Men då är det ordinarie fast pris som gäller. Fast bara om man förberett för fiber i gatan utanför. Annars varierar kostnaden för installationen beroende på hur långt från närmaste kopplingspunkt man bor, säger Daniel Fristedt på Tekniska verken i Linköping.

Från Tekniska verkens horisont hyser man gott hopp om att kunna infria regeringens fibermål. Linköpingsbornas medvetenhet om framtidens teknikutmaningar är hög och intresset för att ansluta sig till rabatterat pris har varit stort.

I Norrköping ligger man ännu längre fram. Här arbetar kommunen för fullt med att infria regeringens 98-procentsmål redan 2020. Precis som i Linköping, kommer alla som vill successivt de kommande två åren att erbjudas fiber till ett fast kampanjpris – oavsett var i kommunen de bor.

– Det gäller även om man bor väldigt avsides och om man har flera kilometer till närmaste granne. Vi kör för fullt, så mycket som organisationen klarar. Och det kommer vi att göra ytterligare minst ett par år. I Norrköping har vi tidigare arbetat mot regeringens vision om att 95 procent av hushållen ska ha tillgång till minst 100 megabit per sekund år 2020. Men sedan årsskiftet har vi fått nya direktiv från kommunledningen, som innebär att vi ska uppfylla regeringens mål för 2025 – och de målen vill vi nå, säger Johnny Eriksson, projektledare för bredbandsutbyggnaden på Norrköping Vatten och avfall.

Även i Norrköping har det hänt att hushåll tackat nej till kommunens kampanjerbjudanden – trots att normalpriset i de enskilda fallen är fem gånger så högt. Och trots att det i framtiden kan bli mycket svårt att klara sig på landsbygden, om man inte har tillgång till bredband.

– Som jag uppfattat det är detta i grund och botten ingen ”pengafråga”. Det verkar mer handla om att förstå behovet, säger Johnny Eriksson.

REGERINGENS BREDBANDSMÅL

Regeringen har satt upp som målsättning, att minst 95 procent av alla svenska hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s år 2020.

Fem år senare, år 2025, ska 98 procent ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet. 1,9 procent bör ha tillgång till 100 Mbit/s och resterande 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s.