Linköping hamnar femma på ranking.
Foto: Monica Bergström

Högt tempo men det startas färre byggen

Antalet byggstarter minskar i länet och ingen av Östergötlands kommuner räknar med att bostadsmarknaden kommer att vara i balans inom tre år.

Antalet byggstarter minskade mellan 2015 och 2016, men byggtakten i Östergötland ligger ändå på en hög nivå. Ovanligt många kommuner upplever att de har underskott på bostäder, inte minst för särskilda grupper som ungdomar och nyanlända. Trots det höga bostadsbyggandet är det därför ingen kommun som räknar med att bostadsmarknaden ska vara i balans inom tre år.

– Det är bra att länet nu har ett så högt bostadsbyggande. Samtidigt ser vi att allt fler kommuner har ett underskott på bostäder som kommer att bli svårt att bygga bort, säger landshövding Elisabeth Nilsson i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Det beror på att det saknas ekonomiska förutsättningar för att bygga de bostäder som bäst behövs för de grupper som räknas till särskilt utsatta. I dessa ingår människor med låg betalningsförmåga, som ungdomar och nyanlända. Därför krävs ökade ansträngningar för att hitta rimliga bostadslösningar för särskilda grupper.