Bild: Monica Bergström

Bostadsbyggandet på väg kylas av

Bostadsbyggandet minskar i Östergötland och ledande aktörer tror på en fortsatt avmattning.

Det är fortsatt ont om bostäder i länet, men antalet nybyggen minskar och trenden pekar mot att bostadsbyggmarknaden är på väg att kylas av.

Under de första nio månaderna under 2018 byggdes 1 472 nya bostäder i länet. Det är en minskning med 627 bostäder, jämfört med samma period förra året, och ett ras med 30 procent. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

Prognosen från Sveriges Byggindustrier pekar också nedåt. Bygginvesteringarna i länet kommer att minska med 5 procent under 2019, jämfört med 2018.

”Det är oroväckande”

– Jag tycker att det är konstigt, framför allt när vi är i en högkonjunktur och vi står inför en stor bostadsbrist och ändå går bostadsproduktionen ner. Det är oroväckande, säger Cecilia Johansson, tillförordnad regionchef för Sveriges Byggindustrier, till P4 Östergötland.

Adam Cocozza, vd för fastighets- och byggföretaget Botrygg, tror på en ännu kraftigare nedgång.

– Med tanke på att bostadsrättsbyggandet har varit det som har dominerat de senaste åren, så ser vi en kraftig inbromsning där. Jag tror att byggandet kommer att bromsa in med kanske 30 procent, säger Adam Cocozza till P4 Östergötland.

Tvärnit för nybyggandet