Michael Cocozza , Botrygg i Linköping
Foto:Göran Billeson

Byggklart – men Cocozza tänker överklaga igen

Nu kan fastighetsbolaget Heimstaden börja planera för de 375 lägenheter man lovat bygga i Vallastaden och Djurgården, i utbyte mot att man fått köpa nästan 1 100 lägenheter av Stångåstaden. Det slår Förvaltningsrätten fast. Men byggplanerna kan snart komma att grusas, av lokale fastighetsmagnaten Michael Cocozza.

Det var i juni i år som Linköpings kommun anvisade mark för byggnation av 375 lägenheter i Vallstaden och Djurgården till fastighetsbolaget Heimstaden. Affären ska enligt planerna träda i kraft den första november i år. Uppförande av de nya bostäderna är ett villkor för att företaget ska få köpa 1 088 lägenheter i allmännyttiga Stångåstadens och dess dotterbolag Studentbostäders bestånd.

Affären gjordes upp genom ett anbudsförfarande, där endast fastighetsaktörer som inte redan är etablerade i Linköping tilläts buda.

Detta fick de lokala byggherrarna Botrygg och Mannersons att ilskna till. Genom att hävda att kommunens samhällsbyggnadsnämnd överskridit sina befogenheter när man låtit det kommunägda fastighetsbolaget Stångåstaden bestämma vem som skulle få köpa den aktuella marken samt att kommunen åsidosatt likställighetsprincipen, som säger att alla kommuninvånare måste behandlas lika, överklagade de beslutet om marktilldelning till Förvaltningsrätten.

I samband med överklagandet lades den omdiskuterade markaffären på is, genom så kallad inhibition. Detta för att de inblandade aktörerna inte skulle kunna gå vidare förrän Förvaltningsrätten sagt sitt i frågan.

Nu visar det sig att domstolen inte tycker att det finns något fog för kritiken som riktats mot Linköpings kommun och Stångåstaden. Förvaltningsrätten anser att affären med Heimstaden genomförts i laga ordning, från början till slut och avslår därmed överklagandet, vilket även innebär att inhibitionen hävs.

Konkret betyder det att Linköpings kommun, Stångåstaden och Heimstaden nu kan gå vidare med sin planerade affär och börja dra upp riktlinjerna för hur och när de nya lägenheterna i Vallastaden och Djurgården ska uppföras.

De ser dock ut att göra klokt i att agera med viss försiktighet.

Botryggs vd Michael Cocozza står nämligen beredd att överklaga även Förvaltningsrättens dom. Något som kan komma att grusa byggplanerna.

– Vi gör en annan bedömning än den högt ärade lagmannen Annika Lowén. Frågan är så viktig att den bör prövas i en prejudicerande instans. Därför kommer beslutet att överklagas till Kammarrätten. säger Michael Cocozza i en kommentar till Linköping News.