Combitech startar verksamhet i Danmark.  
Foto: Mattias Landström

Combitech öppnar i Danmark

Teknikkonsultbolaget Combitech, med kontor i Linköping, etablerar sig i Danmark och täcker därmed hela Norden. Företaget kommer inledningsvis satsa på Cyber Security-området och hjälpa verksamheter utveckla och stärka sin informationssäkerhet.

Nu etablerar sig Combitech på den danska marknaden. Initialt handlar det om tolv medarbetare som ska påbörja satsningen.

– Vår bedömning är att det finns ett behov av en aktör med lång erfarenhet och en innovativ syn på informationssäkerhet på den danska marknaden. Vi har ett arv som sträcker sig tillbaka till 50-talet, då vi började arbeta med säkerhetsfrågor kopplat till ett lands försvar. Utifrån det har vi byggt vidare och skapat en tjänsteportfölj som ständigt utvecklas och förnyas. Att vi nu etablerar oss i Danmark skapar nya affärsmöjligheter och stärker vår nordiska närvaro, säger Pernilla Rönn, affärsområdeschef för Cyber Security på Combitech, i ett pressmeddelande.

Den danska verksamheten kommer att ledas av Lone Flohr som har lång erfarenhet inom Cyber Security. I ledningsteamet ingår även två seniora medarbetare med erfarenhet från bland annat militärverksamhet, internationella företagskoncerner och konsultverksamhet. Innan året är slut är målsättningen att vara ett 30-tal konsulter i Danmark som kompletterar de cirka 250 informationssäkerhetskonsulter som redan finns inom Combitech.