Temabild: Pixabay

Dina matrester kan sprida dödlig svinpest

Brukar du lämna matresterna från pick-nick-korgen till skogens djur? Sluta genast upp med det, i så fall! Kvarlämnade matrester kan sprida den fruktade afrikanska svinpesten, som drabbar både tamgrisar och vildsvin.

Den afrikanska svinpesten finns ännu inte i Sverige. Men genom åren har den tagit sig allt närmare våra gränser. I såväl Baltikum, Polen och Tjeckien, som i Ungern och Ryssland har smittade vildsvin påträffats.

Afrikansk svinpest orsakas av ett virus och de djur som smittas går oftast en plågsam död till mötes.

Vi människor kan inte smittas av sjukdomen. Men vi kan sprida den vidare via våra matrester. Och tar sig den elaka virus-pesten väl in i Sverige kan den utgöra dödsstöten för många av Östergötlands grisfarmare.

Temabild: Pixabay

Ett enda fall skulle kunna leda till att hårda exportrestriktioner infördes för såväl griskött, som andra exportvaror.

Störst risk för spridning av smittan utgör människor som reser till länder där den afrikanska svinpesten finns. Men även den som inte varit ute och rest kan ofrivilligt bli smittspridare.

Alla typer av charkvaror som kan innehålla kött från smittade grisar utgör till exempel en risk.

– En kvarlämnad korvmacka kan i värsta fall orsaka inte bara ett enormt lidande för vildsvin och grisar, utan också slå hårt mot svensk ekonomi. Därför vädjar vi nu till allmänheten att vara noggranna med att aldrig lämna eller slänga matrester innehållande charkvaror så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem. Exempel på charkvaror är rökt korv och skinka, säger Maria Cedersmyg – handläggare på Jordbruksverket.

MER OM AFRIKANSK SVINPEST

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Dödligheten är hög hos smittade grisar.

Sjukdomen omfattas av epizootilagen.

Afrikansk svinpest smittar:

  • Vid direkt eller indirekt kontakt mellan tamgrisar, mellan vildsvin samt mellan tamgrisar och vildsvin.
  • Via blod och andra kroppsvätskor från smittade djur. Blod på kläder eller utrustning kan alltså föra smittan vidare.
  • Via kött från smittade tamgrisar och vildsvin. Viruset finns kvar även om man fryser köttet. Viruset avdödas vid upphettning men kan finnas kvar i både kallrökta, torkade och saltade charkprodukter såsom korv, salami och skinka.

Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön. Viruset smittar inte till människa.

Smittan kan spridas långa sträckor av människor via mat och produkter med virus i. Den kan också spridas med kläder och utrustning som det kommit kroppsvätskor från smittade djur på och som inte rengjorts. Vildsvin kan sprida smittan lokalt inom sitt hemområde, sådan smittspridning utan hjälp av människor är långsam.

Det finns lagstiftning som syftar till att bland annat förhindra att smittor sprids till våra djur.

Så förhindrar man spridning av Afrikansk svinpest:

  • Lämna eller ge aldrig matavfall till vilda djur eller tamgrisar.
  • Ta hand om ditt matavfall så att inga vilda djur kommer åt det. Det gäller både hemma och vid picknick och på rastplatser.
  • Kompostera matavfall i sluten behållare.
  • Ta reda på vad som gäller då du ska resa utomlands. Från vissa länder är det förbjudet att ta med sig livsmedel och andra animaliska produkter.
  • Ta inte med skinka och charkprodukter från smittade länder, eftersom sådana produkter kan innehålla viruset.

Källa: www.jordbruksverket.se