Foto: Andreas Schander

ENKÄT: Företagen har fått sämre service

Linköpings företagare är fortsatt ganska nöjda med företagsklimatet i kommunen. Men kommunens service till företagen anses ha blivit sämre.

Svenskt Näringsliv har nu presenterat enkätsvar från företag i hela landet gällande företagsklimatet.

I Linköping ligger totalbetyget på 3,37, vilket är samma som i fjol. Skalan går från 1-6 och rikssnittet är 3,4. Däremot sjunker betyget när det gäller kommunens service till företagen. I fjol var betyget 3,11 och i år 2,94.

– Det pågår just nu satsningar i Linköping när det kommer till service för företagen i kontakten med kommunen. Jag hoppas att resultatet av insatsen kommer visas framöver, säger Sofia Sjöström, regionchef på Svenskt Näringsliv i Östergötland, i ett pressmeddelande.

Enkätsvaren, tillsammans med statistiska fakta, ligger sedan till grund för Svenskt Näringslivs årliga kommunranking. I år presenteras rankingen den 2 oktober.

Läs mer om alla kommuners resultat här.