Miljönätverket Linköpingsinitiativet har blivit verklighet. Igår tog politiker och lokala näringslivstoppar varandra i hand - för ett koldioxidneutralt Linköping år 2025.
Foto: Göran Billesson

Ett handslag för klimatet

Ett nytt klimatnätverk har bildats i Linköping. Det är Linköpings kommun och Region Östergötland som, genom att göra gemensam sak med sju stora lokala näringslivsaktörer, bestämt sig för att minska koldioxidutsläppen.

Tankar på att göra något tillsammans för klimatet har funnits en tid. Igår blev det man pratat om verklighet. Linköpings kommun, Region Östergötland, Tekniska verken, Arla Foods, Cloetta, Ericsson, HKScan Sweden, LECA Sverige och Saab undertecknade en överenskommelse – Linköpingsinitiativet – som innebär att man ska sänka utsläppen av koldioxid i Linköping i relativa eller absoluta tal. Samt hålla årlig järnkoll på de nio nätverksaktörernas samlade klimatarbete.

Konkret innebär detta att de nio aktörerna ska verka för en mer effektiv energianvändning i Linköping. Samtidigt ska fossila bränslen fasas ut.

Målet är att Linköping år 2025 ska leva upp till kravet på koldioxidneutralitet, som sattes upp av Linköpings kommun redan 2010. Att man är koldioxidneutral innebär, att man inte tillför atmosfären något nettotillskott av koldioxid.

Koldioxidneutralitet är mycket svår att åstadkomma. Hur mycket man än till exempel verkar för att minska användandet av fossila bränslen, är det svårt att uppnå nollutsläpp så nära i tid som 2025. Därför behöver Linköpingsinitiativet även satsa hårt på ökad användning och produktion av förnybar el de närmaste åren. Så att Linköping blir mer än 100 procent självförsörjande på ”klimatnyttig” el.

– Linköpingsinitiativet ska vara en aktiv och trovärdig röst i det regionala och nationella klimatarbetet. Nätverket ska även fungera som en plattform för lärande och erfarenhetsutbyte, förklarar Linköpings miljökommunalråd Rebecka Hovenberg (MP) i ett pressmeddelande.

Att nätverkets arbete fortskrider kommer Linköpingsborna bland annat att märka genom fler energisnåla bostäder och lokaler. Bättre kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att ta sig fram på cykel ska också göra det lättare att låta bilen stå, till förmån för mer klimatsmart resande.

Fram till 2019 är det Linköpings kommun som ska stå för samordning och administration av det nya nätverket.

– Att det lokala näringslivet är delaktiga i arbetet med energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen är en förutsättning för att vi ska nå klimatmålet. Vi är glada att flera av våra stora företag vill vara med och bidra till ett koldioxidneutralt Linköping 2025, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Moderate kommunalrådet Paul Lindvall ger henne medhåll.

– Samverkan med näringslivet och andra aktörer är avgörande för att vi ska kunna ha framgång i det långsiktiga arbetet med att ta ansvar för dagens och framtidens klimat- och miljöutmaningar. En annan avgörande framgångsfaktor är bred politisk samverkan och långsiktighet kring övergripande handlingsstrategier och gemensamma klimat- och miljömål, säger han.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till Linköping News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner Linköping Newsappen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ Linköping News på Facebook.

-----

No more pages to load