Matina Rosenberg på Bixia. Bilder: OKG/Bixia

Försenad vårflod ger skyhöga vårpriser på el

Precis som våren, är vårfloden försenad. Det betyder ovanligt höga elpriser för årstiden.

Förra veckan kostade en kilowattimme el 42 öre. Ett högt pris för att vara i april. Orsaken är den sena vårfloden. För fastän solen nu värmer betydligt mer än den gjorde för ett par veckor sedan och naturen börjar vakna till liv, är de stora snömassorna i fjällvärlden och norra Sverige fortfarande intakta. Inte förrän det blir så ordentligt vårvarmt på våra nordligaste breddgrader att snön smälter, kommer vårfloden att rinna till.

– Nivån i vattenmagasinen har minskat i snabb takt vilket beror på att vårfloden är kraftigt försenad till följd av det kalla och torra vädret. Samtidigt har vi vissa begränsningar i ledningarna mellan Sverige och Tyskland vilket minskar möjligheterna till import av billigare el från vindkraft och solkraft. Så trots det mildare vädret är elpriset fortfarande på en relativt hög nivå på den nordiska elbörsen Nordpool, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia.

När vårfloden väl kommer igång, förutspås den emellertid rusa på rejält genom landet. Detta eftersom årets ovanligt tjocka snötäcke kommer att smälta närmast rekordsnabbt då vintern i spåren av den senaste tidens kyla väntas explodera i full vår på bara några få dagar.

– Vädret har generellt stor påverkan på elpriset, såväl temperatur som vindstyrka och nederbörd. Just nu, när högtryck råder och det blir varmare, går visserligen elanvändningen ner, men samtidigt blåser det mindre vilket ger mindre vindkraft. Dessa faktorer ger därmed ingen större press på priset i nuläget. I Norden dominerar el producerad från vattenkraft. Just nu är mängden vatten i de stora vitala magasinen mycket låg vilket håller uppe nivån på elpriset. Många inväntar att överskottet i snömagasinen ska smälta av och fylla på, först då kan vi se en ökad prispress, säger Matina Rosenberg.

Nästa vecka förutspås vädret visserligen bli varmare än det är för dagen. Men inte så mycket att elpriset störtdyker. Mer än till 39 öre per kilowattimme ser priset inte ut att sjunka på ännu ett par veckor. Så för den som värmer sitt hus med direktel ser de farhågor om att årets vår kommer att bli en av de dyraste på många år, ut att vara på väg att besannas.