Matina Rosenberg på Bixia. Bilder: OKG/Bixia

Högsta elpriset på åtta år

Högsta elpriset sedan 2010 – men i framtiden blir dagens nivå vardagsmat.

Medelpriset för el under 2018 kommer att hamna på cirka 45 öre per kilowattimme. Det är 40 procent högre än förra året och det högsta priset sedan 2010.

Hög nivå

– Den främsta orsaken till den höga prisnivån är den höga marginalkostnaden för kolkondens. Framför allt är det priset på utsläppsrätter som tryckt upp marginalkostnaden. En annan orsak är att vi haft ett underskott i våra vattenmagasin och eftersom vattenkraften står för en stor del av den nordiska elproduktionen så har den hydrologiska balansen en stor påverkan på våra elpriser, förklarar Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på elbolaget Bixia, i ett pressmeddelande.

Årsrapport

Årets prisnivå kommer att bli standard i framtiden, enligt elbolaget Bixias årsrapport.

– Vi får räkna med att elpriserna i Norden kommer att ligga i nivå med snittpriset 2018 de kommande tio åren. Men utan utbyggnaden av den förnybara energin skulle priserna vara ännu högre. Samtidigt kommer vår elanvändning att öka, både på grund av att vi blir fler invånare men också för att fler datacenter etableras i Norden samtidigt som fler elbilar kommer in på marknaden, säger Matina Rosenberg.