Genrebild. Pixabay.

Inte gratis att tanka el i parkeringshus

I flera av de parkeringshus som finns i Linköping finns det särskilda platser för den som kör elbil. För en kort tid fanns det laddstolpar på stan där elen var gratis men står du i ett parkeringshus måste du betala för den el du fyller din bil med.

Eva Ankarberg är marknadschef på det kommunala bolaget Dukaten som har hand om, bland annat, de parkeringshus som finns i Linköping, vet att förklara hur det ligger till med “gratiselen”.

– Nej det är inte gratis el i parkeringshusen utan man får betala precis som den som tankar sin bil med diesel, bensin eller miljöbränsle fast man betalar då per kilowattimme.

– Vi i Linköpings kommun har valt att använda ett system som heter Clever och det är i deras automater som man betalar med sitt kort som man sedan använder i själva laddstationen. Vi har dock märkt att de reserverade platserna för elbilarna i ”Baggen” ofta står tomma och vi vet inte riktigt hur vi ska komma tillrätta med det. Vi kan ju inte låta vem som helst stå där men det känns självklart inte bra att de står tomma. Ställer man sig på en sådan plats i alla fall får man böter på 400 kronor, avslutar Eva Ankarberg.

Här kan du ladda din bil:

Vi har laddstationer på följande parkeringar:
Druvan
Baggen
Detektiven
Tinnis
Flustret
SAAB Arena
Linköping resecentrum
Garnisionen
Mjärdevi Center
Vreta Kluster