Foto: Bixia

Nu sjunker elpriserna

Det känns kanske inte riktigt så just nu. Men våren är på gång. Efter en riktig kallstart på mars månad, går vi nu mot mildare temperaturer. Det betyder lägre elpriser.

De senaste veckornas ovanligt kalla väder har fått elpriserna att skjuta i höjden. Samtidigt som bränslepriserna varit höga har den ovanligt höga efterfrågan på el gett en märkbar effekt på priserna.

Men nu är våren på ingång. Det betyder lägre temperaturer och även lägre elpriser. Det är i vart fall vad delvis östgötaägda elbolaget Bixia förutspår.

Under mars, april och maj väntar man sig ett genomsnittligt elpris på 33 öre per kilowattimme. Ett pris som ligger ungefär tio procent över fjolårets elprisnivå under motsvarande tremånadersperiod.

Priserna på el kan dock komma att variera. Den senaste tidens myckna snöande och de ovanligt låga temperaturerna har försenat vårfloden i Sverige. Slår vädret om hastigt betyder det höga vattenflöden i hela landet och det kan pressa ner elpriserna tillfälligt.

De svenska hushållen får mer än hälften av sin el (i genomsnitt 55 procent) från vattenkraften och i år är elproducenternas vattenmagasin redan välfyllda. Så välfyllda att vattenkraften i år räcker till 56 procent av elförsörjningen. Den blåsiga vintern har också gett extra mycket vindkraft. Hittills i år har vindkraften stått för åtta procent av den totala energiproduktionen i Sverige. Det betyder att våra vindkraftverk har producerat 0,8 terawattimmar el per vecka. Siffran kan jämföras med dem för 2016 och 2017, som ligger på 0,6 respektive 0,7 terawattimmar i veckan.

Matina Rosenberg på Bixia. Bilder: OKG / Bixia på Bixia. Bilder: OKG / Bixia
Matina Rosenberg på Bixia. Bilder: OKG / Bixia

– Och mer lär det bli med tanke på att det byggs fler vindkraftverk. Det med Norge gemensamma elcertifikatmålet om 28,4 TWh fram till 2020 är enligt Energimyndigheten redan uppnått med råge. Enligt senaste statistik ligger vi 9,9 TWh över målet, inräknat verk med investeringsbeslut. Så mycket ny produktion kommer till inom loppet av bara några år, säger Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia i ett pressmeddelande.

Samtidigt som våra förnybara kraftkällor är ovanligt rika i år, går våra kärnkraftverk för fullt. Det innebär att Sverige kan räkna med ett elöverskott som kan säljas vidare utomlands under den närmaste tiden.

– Just nu är den hydrologiska balansen god – vilket betyder att vi har gott om vattenkraft och snömagasinen är välfyllda. Det kalla vädret har hållit tillbaka vårfloden och försenat den. När vädret väl slår om till mildväder kan tillrinningen ske mer kraftfullt än normalt eftersom vi har mycket gott om snö. Vid ett sådant läge pressas elpriset neråt, säger Matina Rosenberg.

– Vi har goda produktionsmöjligheter under våren. Detta eftersom vi har god hydrologi och våra kärnkraftverk går för fullt fram till revisionerna som startar i april. Den goda tillgången på el under våren gör oss till nettoexportörer av kraft. Undantaget de dagar då Tyskland producerar mycket vindkraft, dessa dagar ökar importen därifrån, avslutar Rosenberg.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till Linköping News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner Linköping Newsappen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ Linköping News på Facebook.

-----

No more pages to load