Matina Rosenberg på Bixia. Bilder: OKG/Bixia

Nu stiger elpriset till rekordnivå

Elpriset är högt just nu – men i nästa vecka stiger priset ytterligare.

2019 har startat med höga elpriser. Veckans snittpris beräknas ligga på 54 öre per kilowattimme. Men det stannar inte där. Enligt elbolaget Bixia får vi räkna med elpriser en bra bit över 60 öre i nästa vecka. Det är i så fall högsta elpriset sedan vintern 2012.

– Det är många faktorer som påverkar elpriset, en viktig faktor är vädret. Nu har kylan slagit till vilket gör att elanvändningen ökar. Enligt prognoserna kommer det bli ännu kallare under nästa vecka, samtidigt som vinden avtar, vilket gör att vi troligtvis tvingas använda dyrare kraftslag som kolkondens och importera el för att täcka behovet, säger Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia, i ett pressmeddelande och fortsätter:

– De senaste veckorna har vindkraften stått för omkring 13 procent av vår elanvändning på grund av det blåsiga vädret. Men under nästa vecka, då vädret stabiliseras, beräknas den sjunka till cirka 7 procent av elanvändningen. Det gör att vi får använda dyrare kraftslag samt importerar mer. Vanligtvis är vi i Norden nettoexportörer av kraft, de senaste veckorna har vi varit nettoimportörer och importerat mellan 20 och 150 GWh per vecka.