Foto: Tomas Rosberg

Ny simulator gör godstågen säkrare

Nu ska lokförarna som kör godståg bli ännu bättre på att hantera sina tågsätt. Statens väg och transportforskningsinstitut – VTI – har tagit fram nya simulatorer, speciellt anpassade för långa tunga godståg.

VTI i Linköping har byggt flera andra tågsimulatorer. Men den godstågsimulator, som nu finns på plats på företaget Green Cargos regionkontor i Gävle, är den första i sitt slag som levererats till ett svenskt företag.

Simulatorn kan även användas med behållning av den som kör lokdraget persontåg. Men den har flera finesser, speciellt anpassade till godståg, som andra tågsimulatorer saknar.

Bland annat kan man som lokförare välja, hur många containervagnar man vill ”köra”. Simulatorn ger även möjlighet att använda en så kallad End of train device – en portabel elektromekanisk manick, som när den kopplas ihop med bromsledningen på tågsättets sista vagn, ger snabbare svar från tågets bromsar. Något som ger stor effekt på långa tunga tåg.

Satsningen på godstågsimulatorn är en direkt tillämpning av Trafikverkets forskningsprojekt Långa tunga tåg, som VTI deltog i fram till i våras.

– Nästa fas i projektet är att vi kommer att testa och utvärdera simulatorn de kommande månaderna. Om allt fungerar bra och vi kan möta upp mot kommande krav och önskningar, ligger en beställning på ytterligare sju simulatorer framför oss, säger Tomas Rosberg, forskningsingenjör på VTI i ett pressmeddelande.