Bild: Saga Rail

Ny tåglinje till Stockholm

Framåt våren kommer det att startas en ny tåglinje till Stockholm.

Bolaget Saga Rail går nu ut och marknadsför att det framåt våren blir premiär för företagets tåglinje från Linköping till Stockholm, via Norrköping och Nyköping.

Tanken är att köra lågpristrafik under helgerna.

– Vi startar denna sträcka eftersom det går mellan två viktiga befolkningscentra: Stockholm och Norrköping/Linköping som har nästan en kvarts miljon invånare och dessutom cirka 20 000 studenter. Efterfrågan på resor är stor på veckosluten, men då är tågresor ofta alltför dyra. Vi vill att även den som inte vill lägga för mycket pengar på sin resa ska kunna resa snabbt, klimatsmart och säkert med ett elektriskt tåg, säger Mats Nyblom, bolagets styrelseordförande.