Foto: Pixabay

Oväntat hög nota för hyrpersonal blir mångmiljonsmäll för regionen

När Region Östergötland skulle spara pengar på att byta inhyrd personal mot egen, sjönk till en början kostnaderna för hyrpersonal rejält. Men nu ökar de igen. Idag kostar den inhyrda vårdpersonalen mer än den gjorde när regionen drog i nödbromsen och införde så kallat hyrläkarstopp.

News kunde redan i oktober berätta att Region Östergötlands kostnader för inhyrd personal börjat skena.

Från att ha minskat med 22 miljoner mellan 2016 och 2017 (från 102 miljoner till 80 miljoner) uppgår kostnaderna för hyrpersonal hittills i år till hela 111 miljoner.

Regionens kostnader för hyrpersonal är idag alltså 9 miljoner högre, än de var 2016 – då ett beslut från året innan om att fasa ut i princip all hyrpersonal till år 2019 började få genomslag.

Budgeten sprack tidigt

Redan vid senaste halvårsskiftet kunde man se att årets budget för inhyrd personal spruckit i alla sömmar.

Kostnaderna för hyrläkare har visserligen sjunkit något. Men samtidigt har fakturorna för bemanningsanställda sjuksköterskor blivit allt fler. Vid utgången av årets andra kvartal uppgick kostnaderna för hyrsjuksköterskor till 32 miljoner, vilket är dubbelt så mycket som hyrsköterskorna kostade under hela 2017.

Nu är summan uppe i 43 miljoner. Resterande 68 miljoner av notan för hyrpersonal står hyrläkarna för.

Svårt locka sjuksköterskor

Huvudorsaken till att kostnaderna skenat är, enligt regionens personaldirektör, att man haft mycket svårt att rekrytera ”egna” sjuksköterskor till årets semestervikariat. Följden har blivit att man tvingats ta in mer hyrpersonal än planerat.

I bakgrunden syns dock ett mer grundläggande problem. Sedan utfasningen av hyrpersonalen påbörjades i slutet av 2015 och under 2016, har arbetsbördan för regionens egen personal ökat. Så dramatiskt att man fått svårt att behålla framförallt sjuksköterskor.

“Vi måste bryta beteendet”

Följden har blivit allt fler stängda vårdplatser som skapat långa och ständigt växande vårdköer.

Inom områdena kirurgi och operation har regionen redan tvingats utfärda dispens för att hyra in specialistsjuksköterskor.

– Det är väl ingen som ser det som lyckat att kostnaderna ökar men desto viktigare är det att hålla fast och följa upp det man har tagit beslut om. Vi har aldrig levt i en illusion av att det kommer att vara noll men vi har sagt att vi måste bryta det beteende vi har haft, säger Kaisa Karro (S), ordförande i regionstyrelsen till corren.se (betalvägg).