Foto: Pixabay och Linköpings universitet/Peter Modin

Pengaregn över universitetet

60 miljoner kronor. Så mycket får forskningen vid Linköpings universitet från en stiftelse.

Tack vare 60 miljoner kronor under fem år från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse säkras forskning på Linköpings universitet. Forskningen ska resultera i kvantbitar i rumstemperatur samt förnyelsebart bränsle ur vatten.

Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik, får drygt 33 miljoner kronor och Magnus Berggren, professor i organisk elektronik, får drygt 27 miljoner kronor under fem år från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Forskningen ska resultera i kvantbitar i rumstemperatur respektive förnyelsebart bränsle ur vatten.

Igor Abrikosov och hans kollegor vid Linköpings och Stockholms universitet får drygt 33 miljoner kronor för att ta fram kvantmekanikens minsta beståndsdelar, så kallade q-bits, i rumstemperatur.

– Vi behöver pålitliga fasta material som fungerar som kvantbitar, q-bits, om vi ska kunna arbeta i rumstemperatur. Vi vet att det finns fasta material, exempelvis diamant, där kvantmekaniska spinn i defekter i materialet har just de egenskaper som passar för en q-bit, säger Igor Abrikosov i ett pressmeddelande.

Professor Magnus Berggren och hans kollegor får drygt 27 miljoner kronor för att ta fram ett flytande bränsle ur vatten och syre.

– Om fem år ska vi ha framme flera olika typer av anoder och katoder som när vi använder dem i ett katalytiskt system med vatten bildar väteperoxid. Vi ska också ha fått fram en organisk bränslecell som genererar el från omvandlingen av väteperoxid till syrgas och vatten, säger Magnus Berggren, i samma pressmeddelande, och fortsätter:

– Vi är stolta och tacksamma över de medel vi får. Med sina långsiktiga satsningar på excellent forskning är det Knut och Alice Wallenbergs stiftelse själva som står bakom det faktum att Sverige i dag är en ledande forskningsnation inom flera olika områden.