Här ett bidrag i tävlingen om hur skolan ska se ut i området Nya Kungsberget. Bild: Lejonfastigheter/Linköpings kommun

Ny skola för 1 800 elever – kolla in alla tävlingsbidrag här

Den har stått där i över 60 år, Kungsbergsskolan men tom på elever i över två år. Snart jämnas skolan med marken. För just nu pågår en detaljplan för hela området Nya Kungsberget som även innefattar idrottshallar och butiker.

En ny skola för 1 800 elever ska byggas där Kungsbergsskolan i dag finns. Vad den nya skolan ska heta är inte klart men hela området, eller arbetsnamnet, på hela området som även innebär två nya idrottshallar går under namnet Nya Kungsberget. Tanken är att området ska leva även efter skoltid.

Men hur området i framtiden ska se ut bestäms först om en månad. Då avslutas nämligen den arkitekttävling som ska avgöra hur skolan och området Nya Kungsberget ska se ut. Just nu finns 25 bidrag som juryn ska välja mellan. Se alla bidrag i bildspelet ovan. Det vinnande arkitektbidraget kommer sätta ramen för hela kvarteret där utbildning, idrott och kultur står i fokus.

– Linköping växer och vi blir fler och det måste vi klara av att hantera, säger jurymedlemmen Jakob Björneke (S), kommunalråd och ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Huvudbyggnaden är i fokus, den blir omkring 8 000 kvadratmeter stor och ska rymma upp till 1 800 högstadie- och gymnasieelever. Men den totala ytan i hela arkitekttävlingen handlar om cirka 25 000 kvadratmeter. Viss kommersiell verksamhet får plats i form av mindre butiker eller annan verksamhet.

– Som stadsarkitekt känns det här roligt, det sjuder i hela stan och det är en ynnest att få vara en del i det här projektet, säger stadsarkitekt Johanna Wiklander som sitter i juryn.

Kungsbergsskolan byggdes på 1950-talet och under de två senaste åren har den i stort sett stått tom förutom vissa delar som matsal till exempel. Men snart ska området sjuda av liv igen.

– Vi på Lejonfastigheter är stolta över att vara med och bygga framtidens Linköping. Genom att bygga flexibelt, effektivt och hållbart bidrar vi till skapandet av Nya Kungsberget som ett kunskapsnav inom bildning, idrott och kultur. Jag ser också fram emot att se den offentliga konsten ge uttryck i byggnaden. Här ska gestaltning och funktion gå hand i hand, säger Ann de Jonge, vd på Lejonfastigheter.

Detaljplanen är påbörjad men inväntar just nu det vinnande bidraget. Det råder sträng sekretess under tävlingsförfarandet och hela processen sker under översyn av Sveriges arkitekter. Vinnaren offentliggörs 20 juni när bidraget har presenterats för kommunstyrelsen. Sekretessen innebär att vilka arkitekter som medverkar i tävlingen hålls hemlig. Däremot är själva bidragen offentliga.