Wildfire.
Foto: Justin Garvanovic

Wildfire får stå kvar och köras vidare

Wildfire får stå kvar och kan köras vidare som vanligt. Det står klart sedan Mark- och miljödomstolen sagt sitt om den överklagade detaljplanen för området där den gigantiska berg-och-dalbanan av trä uppförts.

Turerna kring Wildfire har varit många. Nu ser det emellertid ut som om Kolmårdens stora åkattraktion får stå kvar, precis som den är.

Wildfire har skapat rubriker i många år. Första gången berg-och-dalbanan var i hetluften var 2014, då länsstyrelsen sade nej till att överhuvudtaget bygga den.

16 juni 2016 stod dock banan klar och en smygpremiär hölls. Men bara ett par dagar senare tvingades man skjuta upp den publika premiären, eftersom det var osäkert om bygglovet för banan gällde.

I slutet av oktober 2016 visade sig farhågorna vara välgrundade. Bygglovet för Wildfire gällde inte och banan måste därmed formellt betraktas som ett svartbygge.

I slutet av januari förra året bestämdes det att Wildfire trots allt skulle få stå kvar.

Då överklagades detaljplanen för området av kringboende och Naturskyddsföreningen. Den 23 mars beslutade man dock låta Wildfire stå kvar och köras som vanligt, tills vidare.

Nu har Mark- och miljödomstolen avslagit överklagandet av detaljplanen och därmed också slagit fast att Wildfires utformning och placering följer de lagar och regler som gäller.