En reflex kan vara en billig livförsäkring. Bild: Pixabay.

De varnar för den dödliga osynligheten

Höstmörkret gör den som rör sig i trafiken nästan osynlig. Att använda reflex och ha lyse på sin cykel är en billig livförsäkring. Nu samverkar Linköpings och Norrköpings kommuner med Räddningstjänsten i Östra Östergötland för att skingra mörkret.

När hösten och mörkret slagit till är det extra viktigt att vara synlig i trafiken vare sig man går till fots eller cyklar. En cykel utan belysning och reflexer är inte bara olaglig, utan också osynlig i mörker vilket ökar risken för att bli påkörd markant. Likaså är det oerhört viktigt att ha reflexer som fotgängare.

– Syns man inte, så finns man inte. Därför är det ett måste med reflex när mörkret fallit, säger Christofer Strandberg, inspektör på Räddningstjänsten Östra Götaland, i ett pressmeddelande skickat med anledning av den informationskampanj som startar idag.

Tillsammans med Linköpings och Norrköpings kommuner kommer medarbetare från räddningstjänsten att finnas ute på stan den här veckan. Genom att uppmuntra förbipasserande att använda cykellyse, fräscha reflexer och hjälm, vill man öka såväl kunskapen som säkerheten i trafiken.

Öka säkerheten

Förutom belysning och reflexer finns det mycket annat som kan öka säkerheten för oskyddade trafikanter. I både Linköping och Norrköping arbetar man kontinuerligt med förbättringar i form av hastighetsbegränsningar, farthinder, cirkulationsplatser och förbättrade gång- och cykelvägar. Båda kommunerna satsar nu också mer på att halkbekämpa cykelbanor vintertid, så att det ska gå att cykla året om.

– I Linköping sopsaltas 10 mil gång- och cykelstråk med hjälp av fyra sopsaltarmaskiner, berättar Mikael Strindemo, trafikingenjör på Linköpings kommun.

Informerar på stan

– Vi håller också på att bygga två stycken cykellänkar, där vi prioriterar cykeln framför övriga trafikslag. Cykellänken binder samman Ryd respektive Skäggetorp med Linköpings innerstad. De är fem meter breda, tre meter för cykel och två meter för gående.

I dag, tisdag, samt onsdag och torsdag mellan klockan 16 och 18 finns medarbetare från räddningstjänsten och kommunerna ute på stan i Norrköping och Linköping för att sprida ljus i höstmörkret.