Temabild. Bild: Andreas Schander

En vecka för att sänka farten – polisen tar krafttag mot fortkörning

Polisens trafikvecka har just inletts och målet är att minska antalet döda och skadade i trafiken genom att sänka medelhastigheten på våra vägar.

Hastighetskontrollerna genomförs på många olika platser i hela landet.

– Små hastighetsöverträdelser är vanligast. Det stora flertalet av de som kör för fort ligger mellan 6 – 10 kilometer i timmen över hastighetsbegränsningen. Men de är många och har därför stor effekt på medelhastigheten, säger Ursula Edström, trafikstrateg på polisen, i ett pressmeddelande på polisens hemsida.

Att få alla som färdas på våra vägar  att respektera trafikreglerna men att även sänka medelhastigheten är ett av de viktigaste målen för att rädda liv på våra vägar.

– Hastigheten är en starkt bidragande orsak till skador och därför är det viktigt att få fler förare att följa hastighetsgränserna, säger Hans Yngve Berg, utredare på Transportstyrelsen, i samma pressutskick.

Även en liten minskning av medelhastigheten med 1 kilometer i timmen kan rädda 15 liv varje år.

– Om medelhastigheten sänks med 1 – 2 kilometer i timmen märks det knappt för den enskilde men det har stor potential för att rädda liv, säger Maria Krafft, måldirektör Trafikverket.

Kontrollerna riktas särskilt mot både den som kör lite för fort och de som håller en avsevärt högre hastighet.

– Det är viktigt att människor förstår att små överträdelser har stor påverkan och att det handlar om deras egen och medtrafikanternas säkerhet, det handlar om att rädda liv, säger Ursula Edström.

Initiativet till trafikveckan kommer från EU och genomförs i flera medlemsstater samtidigt. Här kan du läsa mer om hur polisen arbetar mot trafikbrott.