Foto: Stefan Nilsson

Förseningar i fjärrtågstrafiken

Ett spårfel påverkar fjärr- och regionaltåg på sträckorna Stockholm C-Nyköping/Norrköping-Malmö/Köpenhamn, Stockholm C- Hallsberg-Göteborg/Karlstad/Oslo, Stockholm C-Eskilstuna-Arboga/Hallsberg samt SLs pendeltåg på linje 48 Södertälje C-Stockholm city. Reparatörer är utkallade till platsen men prognos saknas på när trafiken kan återupptas i normal kapacitet. Förseningar och inställda avgångar kan förekomma.