Foto: Pixabay

Tågstopp vid Bjärka – Säby

Förseningar i tågtrafiken förbi Bjärka-Säby på grund av ett strömavbrott. Påverkar regionaltåg på sträckorna Linköping-Kalmar/Västervik. Personal på plats men ännu finns ingen prognos för när felet kan vara avhjälpt.