Läsarbild.

Bil i mitträcke

En personbil har kört in i mitträcket på väg 34.

Det var i höjd med Rökinge och strax innan Fornåsakorset som en personbil körde in i mitträcket.Ingen räddningstjänståtgärd krävs på platsen men ambulanssjukvården behjälplig och säkrar trafiksituationen. Det finns ingen misstanke om brott i samband med olyckan.