Temabild. Bild: Andreas Schander

Blåljuspersonal arbetar under G-krafter

Vårdmoment med fullt adrenalinpåslag när föraren har gasen i botten. Det ska nu ambulanspersonal öva på.

– Ambulanspersonalen kommer få känna på och lära sig hur det är när man kör i full fart, i kritiskt läge, med fullt adrenalinpåslag och med de vibrationer och G-krafter som uppstår under färd, säger projektledaren Björn Lidestam, forskare på VTI och Linköpings universitet, i ett pressmeddelande.

VTI (Statens väg och transportforskningsinstitut) inleder en förstudie till ett kommande samarbetsprojekt med Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) och Linköpings universitet. Planen är att ge ambulanspersonal möjligheten att öva på kritiska vårdmoment under säkra och kontrollerade former – i en fordonssimulator.

Övningen genomförs genom att föraren kör i full hastighet samtidigt som en kollega utför kritiska vårdmoment på en provdocka. Testerna utförs i två sammankopplade simulatorer.

– Vi kommer bland annat att mäta hur stora G-krafter som kan uppstå under kritiska manövrar vid blåljuskörning och hur de påverkar de arbetsmoment som behöver utföras under färden, säger Björn Lidestam.

Finansiär är till största delen Skyltfonden. Projektet genomförs av Björn Lidestam på VTI och Linköpings universitet samt Erik Prytz på KMC och Linköpings universitet.