Bild: Hejdlösa Bilder/VTI

Halkbekämpningen ska bli mer effektiv

Ett nytt projekt ska göra halkbekämpningen mer effektiv.

Samkörning av olika data ska göra halkbekämpningen mer effektiv.

– Vi har tagit fram ett system för att kunna förutsätta när och var det ska bli halt. I stället för att chauffören kör sin bestämda runda, så får man en prognos som är bestämd efter senaste information om prognosen för vägen, säger Anna Arvidsson, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, till P4 Östergötland.

Samköras

Prognoser för väglaget ska samköras med data direkt från bilar ute på vägarna och då ska bästa rutten för saltbilarna tas fram.

– I dag körs bilarna enligt vissa förutbestämda rutter, men med det här systemet – när rätt åtgärd sätts in vid rätt tillfälle och plats – kommer alltså halkbekämpningen bli mer effektiv, säger Anna Arvidsson.

Det nya systemet har testats på flera platser under två vintrar och i vinter fortsätter försöket i Söderköping, Umeå, Enköping och i Blekinge.