Foto: Niklas Luks

Kövarning på E4 – flera vägarbeten stör trafiken

Det pågår flera större vägarbeten på E4 under dagen och det vållar störningar i trafiken.

Det pågår under onsdagen flera större vägarbeten på E4, något som vållar köer.

I närheten av Mjölby pågår arbete med mitträcket. Det är vid Trafikplats Mjölby Öst (109) som det jobbas med att fixa mitträcket. Ett körfält i norrgående körriktning är avstängt.

Från Linköping till Norrköping klipps vägrenen under dagen. Det är långsamt fordon på vägbanan från Trafikplats Linköping Norr (112)-Trafikplats Ingelsta (121), i norrgående riktning.

Dessutom pågår mitträckesarbete norr om Norrköping, från Trafikplats Strömsfors (126)-länsgränsen. Ett körfält är avstängt i båda riktningarna.

Ta det försiktigt och anpassa farten för att undvika olyckor.