Temabild. Bild: Andreas Schander

Linköpingsbo hade 36 000 tabletter narkotika

I en husrannsakan fann polisen 36 148 tabletter av den narkotikaklassade substansen alprazolam i bostaden.

En Linköpingsbo döms till två års fängelse för grovt narkotikabrott. Mannen, som är i 30-årsåldern, hade förpackat 100 tabletter i varje påse, totalt 36 148 tabletter. Tingsrätten bedömer att syftet var att sälja det vidare, även om mannen hävdar att det var för enskilt bruk. Men även mängden gör att tingsrätten inte tror på mannens berättelse om eget bruk.

Brottet bedöms som grovt och gärningen har ett starkt samband till mannens eget bruk, skriver tingsrätten i domen.

Mannen förekommer under elva avsnitt i belastningsregistret och han har tidigare dömts till fängelse, för misshandel samt brott mot knivlagen.

Ett yttrande från Frivården visar att mannen har ett kraftigt läkemedelsmissbruk och att han även lider av psykisk ohälsa.

Klassat som narkotika

  • Alprazolam är ett kortverkande preparat som används för att behandla ångestsymtom som oro, rastlöshet och spänning. Medlet används framförallt i det akuta skedet vid panikångest samt vid vissa ångesttillstånd i samband med depression. Läkemedelsnamn är Xanor med flera i Sverige och Xanax i USA och marknadsförs under detta namn av Pfizer.
  • Abstinensen har visat sig vara svåra för alprazolam, varför läkemedlet alltid skall trappas ut.
  • Preparatet är narkotikaklassat.
  • Alprazolam kan även ge upphov till biverkningar av mer allvarlig art som kan kräva medicinsk vård. Dessa inkluderar andnöd, kramper, svåra hudutslag, gulnad av ögon eller hud, depression, minnessvårigheter, talsvårigheter, förvirring, humörsvängningar, beteendeförändringar, självskadetankar.

Källa: Wikipedia