Morgontrafiken flyter på bra. Men vägarbeten kan orsaka en del förseningar.
Foto: Pixabay

Stökigt trafikläge kring Norsholm

Läget på länets vägar är denna morgon stabilt. Men den som ska passera Norsholm i morgontrafiken får räkna med en del svårigheter.

 

Samtidigt som Trafikverket varnar för våta vägbanor i området, pågår flera aktiviteter som medför begränsad framkomlighet och sänkt hastighet på platsen.

I E4:ans södergående riktning, mellan trafikplats Mellby och Norsholm är ett körfält avstängt, för mitträckesreparation.

Samtidigt pågår trafikmätning i norrgående riktning, mellan trafikplats Mellby och Lövstad. Även här är ett körfält avstängt.

På väg 215 vid Norsholm regleras trafiken av trafikvakter, i båda riktningarna. Orsaken är ett vägarbete som medför avstängning av ett körfält och en maxhastighet på 50 kilometer per timme.

Trafikverket informerar även om att ett kabelarbete i mark på väg 847 i Norrköping ger sänkt hastighet i området och därmed något begränsad framkomlighet.

På väg 796 mellan trafikplats Mörtlösa och Stora Vänge i Linköping ger flytt av en fiberbrunn och borrning mot Hägerhällsvägen sänkt hastighet i båda riktningarna.

På väg 35 i Linköping, mellan cirkulationsplats Kallerstad och Bökestad i riktning mot Överum, hålls under morgonen bara ett körfält öppet. Samtidigt råder 30-begränsning på den del av körbanan som är farbar. Åtgärden väntas få stor påverkan på trafikrytmen. Orsaken till avstängningen är etableringsarbete med byte av en radarenhet vid en plankorsning.