Temabild. Bild: Andreas Schander

Trafikveckan: Lätta på gasen och att rädda liv

Från och med idag, måndag, genomför polisen en nationell trafikvecka för att sätta fokus på rädda liv genom att sänka hastigheten på våra vägar.

Målet som riksdagen satt upp är att antalet döda i trafiken ska begränsas till högst 220 per år till år 2020. Att sänka medelhastigheten är en av de viktigaste parametrarna för att rädda liv på våra vägar, därför är det också viktigt med en ökad närvaro och aktivitet ute i trafikmiljön från polisens sida.

– Även små överträdelser påverkar trafiksäkerheten. Det finns till exempel en rimlig chans för en oskyddad trafikant att klara en kollision med ett motorfordon i 30-40 km/h. Därför är detta en vanlig hastighetsgräns utanför skolor och i stadskärnorna där personer i stor omfattning går eller cyklar, säger Ursula Eriksson, trafikstrateg, Polismyndigheten, i ett pressmeddelande.

Under vecka 16 kommer samtliga medlemsländer i EU att ha en trafikvecka med ökat fokus på hastighetskontroller. Kontrollerna kommer att genomföras såväl synligt, men även genom dold övervakning i video/pilot-fordon.

– Den som kör över hastighetsgränsen löper alltid risk att fastna i våra kontroller. Vår målsättning är att få människor att förstå varför de ska lätta på gasen. Både för deras egen skull och för medtrafikanternas säkerhet, säger Ursula Eriksson, trafikstrateg, Polismyndigheten, avslutningsvis.