Brist på helhet i matdebatten

Vi hoppas därför att svenska konsumenter och offentliga upphandlare fortsätter att göra aktiva realistiska val, skriver Peter Borring i sin debattartikel.

DEBATT. Vi såg det i samband med Vasaloppet, vi ser det dagligen i våra Facebook-flöden, vi hör det överallt
och senast nu var det WWF som lanserade sin klimatkalkylator. Ett verktyg som för övrigt ger lägre
klimatpåverkan desto mindre man äter. Och som ger bättre klimatpoäng att ersätta hållbar mat från
Sverige jämfört med exempelvis en avokado från andra sidan jordklotet utan beaktande av den produktionen.

Om man upprepar någonting tillräckligt många gånger blir det en sanning oavsett om det är helt
korrekt eller ej. Det är sant i de flesta fall att klimatpåverkan per kilo produkt minskar ju mindre kött
man äter och desto mer frukt och grönt vår diet baseras på. Men är det en absolut sanning? Vi äter i
grunden mat för att överleva och huvudsyftet är att få näring, även om maten är så mycket mera för
oss. En statusmarkör, en identitetsmarkör, en form av gemensamhetsaspekt där vårt matval av
enskilda rätter eller hela dieter skapar sammanhållning med likasinnade oavsett om det är förkärlek
för lutfisk eller en viss diet.

Eftersom grunden med matintaget är att få i oss näring måste vi också ställa klimatpåverkan i relation till vilken näring vi får i oss. Havredryck eller bladgrönsaker, som exempel, har lägre klimatpåverkan än komjölk och svensk kyckling per kilo produkt. Tittar man på dock på totala mängden mineraler, och vitaminer och aminosyror som man får i sig i respektive
produkter, ser vi att båda både havredryck och bladgrönsaker – odlade artificiellt i DN:s källare – har
högre klimatpåverkan än svensk komjölk och kyckling.

Bland LRF:s medlemmar finns många som blir upprörda över de förenklade sanningar som graserar i
debatten, inte för att vi skulle ha något emot enskilda människors kostval eller för att vi inte vill
producera vegetariska råvaror. Tvärtom, svenska bönder kan och vill producera så mycket som möjligt
av råvarorna till den vegetariska eller veganska dieten också, där så är möjligt. Exemplet Vasaloppet
tydliggör dock vad det handlar om. Delar av tävlingen går genom marker som liksom en stor del av
Dalarna, övriga Sverige och inte minst Östergötland, inte kan hållas öppna med annat än gräsodling
och betande djur. Alternativet på dessa marker är inte mat till människor, utan skog. Denna del av
det svenska odlingslandskapet utgör cirka 50 procent. Så för att minska sin klimatpåverkan med några enstaka
procent, väljer man bort råvaror som kommer från djur som bidragit till att hålla just det landskap
öppet där vi helst vill fira midsommar.

Miljömål som biologisk mångfald, öppet odlingslandskap och giftfri miljö är svårt att uppnå utan djuren, inte minst de gräsätande djuren. Med andra ord är också den positiva miljöpåverkan av svensk mjölkproduktion, nöt- och fårkött mycket stor.

Vi ser alltför många exempel just nu på hur vi på samhällsnivå i viljan att minska klimatpåverkan från
maten väljer bort bra svenska råvaror som bidrar till vårt landskaps öppethållande, sysselsättning här
hemma och måluppfyllnad av miljömål, till förmån för råvaror från andra länder ofta långt bort där
mark och naturligt vatten är en bristvara.

Oavsett om man väljer en vegetarisk eller allsidig diet med animalieprodukter är det därför viktigt att vara ansvarstagande och solidarisk gentemot övriga världen genom att välja svenska råvaror med låg klimat- och miljöpåverkan och inte förskjuta sin konsumtion till ett landskap långt bort ifrån oss där mark och vatten är bristvara. Klimatpåverkan kanske minskar något, men andra miljöaspekter måste också vägas in. Vi hoppas därför att svenska
konsumenter och offentliga upphandlare fortsätter att göra aktiva realistiska val som beaktar helheten i
både miljö och klimat med bra och klimatsmarta råvaror från Sveriges bönder, oavsett vilken diet man
föredrar.

Peter Borring, regionordförande LRF Östergötland

Gör som debattören och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på press@linkopingnews.se