Isac Riddarsparre, styrelseledamot i Centerstudenter Linköping. Bild: Pressbild

C: ”SD är inte Sverigevänligt”

“Sverigedemokraterna i Linköping har nyligen skickat ut ett flygblad, där de bland annat önskar tydliggöra sin migrationspolitik. Partiet, som hårt driver en självbild av att vara det enda ”verklighetsförankrade” alternativet, lägger ironiskt nog fram ett helt surrealistiskt program för Linköpings invandringspolitik”. Det skriver två centerpartister i en debattartikel.

DEBATT. Man lovar en minimering av asylinvadringen till kommunen. Men den typen av löften ignorerar varför migrationskrisen ens uppstod i Sverige. Populistiska partier i andra EU-länder stängde hastigt sina dörrar och motarbetade aktivt en gemensam europeisk invandringspolitik, som hade kunnat jämnt fördela de asylsökande i relation till mottagningskapacitet. Nu vill man göra samma sak i Sverige. De asylsökande ska inte komma till Linköping. Nej, de ska hänvisas till andra kommuner med mindre resurser och mindre makt. Det är inte pragmatiskt, och inte heller särskilt Sverigevänligt. Linköping är en lämplig kommun för invadring: här finns såväl arbetstillfällen som utbildningsmöjligheter.

Nästa punkt rör ett så kallat ”återvandringscentrum”. Som ett Sverigedemokratiskt prestigeprojekt kan vi nog räkna med att denna verksamhet ska bedrivas i en stor lokal, och bemannas frikostigt. Det innebär stora utgifter, men till vilken vinning? SD vill avlägsna bidragsberoende immigranter, men denna hypotetiska grupp saknar ju helt incitament att lämna landet! En klumpsumma kommer knappast locka jämfört med svensk trygghet för barnen och frånvaro av förföljelse. Det var ju trots allt en stor investering som krävdes för att nå Sverige från första början. De som eventuellt lockas till återvandring lär bli de besvikna: de som ville ha jobb, som ville bidra, men som aldrig fick chansen. Ett återvandringscentrum vore ett enormt slöseri med mänskligt kapital.

Som vänner av ordning önskar Sverigedemokraterna att kommunala verksamheter ska anmäla illegala invandrare. Av alla partiets förslag är detta det mest absurda. Människorna som jobbar i kommunen vill utföra sina arbetsuppgifter – att skapa trygghet, tilltro och hälsa – inte bedriva en nitisk häxjakt. Förslaget är dessutom helt kontraproduktivt. Om illegala invandrare inte kan uppsöka legitima myndigheter kommer de tvingas gömma sig i parallellsamhällen. Där kan de exploateras kriminellt, bli föremål för religiöst förtryck och se sina rättigheter eroderas. Det är skamligt.

SD:s migrationspolitik lämnar allt att önska. Vill man på riktigt förbättra situationen för alla Sveriges invånare, inklusive de immigrerade, bör man rösta på ett parti som lägger fram konkreta, produktiva förslag på området.

Isac Riddarsparre, styrelseledamot i Centerstudenter Linköping
Lars Vikinge, kretsordförande Centerpartiet i Linköping

Gör som debattörerna och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på: press@linkopingnews.se