Foto: Pixabay

Dags att ta kampen mot åldersförtrycket

Samhället måste helt enkelt bli bättre på att organisera sig både efter de variationsrika behov och efter de olika förutsättningar den årsrika människan har i dag, skriver debattörerna.

DEBATT. Bara för att man blivit äldre så ska man inte nedvärderas, nonchaleras eller glömmas bort. Tyvärr ser vi inom vårt samhälle i dag att det finns mekanismer som leder just till det, och ofta förmedlas vi sådana skildringar via medierna.

Den pigge, erfarna och alerta 67-åringen kan bli tvingad till pension. Utan hänsyn till kapacitet, och endast baserat på antal levda år. Den ensamboende senioren som av olika skäl börjat uppleva otrygghet i det egna hemmet nekas plats på äldreboende, utan hänsyn till vare sig sociala eller upplevelsemässiga betraktelsegrunder.

Vidare har det visat sig att vid stadsplanering så glöms ofta äldreperspektivet bort, och sneglar vi i stället på sjukvården är både barnavårdscentraler och ungdomsmottagningar självklara inslag medan äldremottagningar är desto mer sällsynta i vårt land. Det trots att sextiofemplussarna är fler till antalet än både barnen och ungdomarna.

De är inte bara äldre personer som far illa på grund av samhällets oförmåga att tillgodose deras behov, även samhället lider stor förlust på grund av sitt tillkortakommande att tillvarata de äldres kapacitet. I arbetslivet kan människor även efter pensionsåldern nämligen vara en stor tillgång. Läkaryrket är ett bra exempel på det, där man ofta tillåts vara kvar trots att man passerat pensionsålder, vilket många äldre läkare har valt att utnyttja. Men det finns fler branscher som skulle må gott av årsrika personers kompetens och erfarenhet, och en synvända måste till när det gäller den kapacitet som lever kvar i människor också efter 65 års ålder.

Samhället måste helt enkelt bli bättre på att organisera sig både efter de variationsrika behov och efter de olika förutsättningar den årsrika människan har i dag. Det kan betyda äldremottagningar på vårdcentralen (vilket finns i dag i Östergötland), men även att läkaren på äldremottagningen likväl som yrkespersoner inom andra branscher tillåts arbeta kvar efter att de uppnått dagens pensionsålder. Vi måste rigga för den samtid som råder.

Monika Broman (L), ordförande i Beredningen för primärvård och annan nära vård

Anita Jernberger (L), regionråd

Gör som debattörerna och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på press@linkopingnews.se