Peter Trygg, regionchef på Fonus ÖstFoto: Susanne Trygg.

Krematoriefrågan – Gör om, gör rätt

Med anledning av den senaste tidens diskussioner om vart kremeringen av Norrköpings avlidna ska ske skriver nu Peter Trygg, regionchef på Fonus och kyrkoherden Torbjörn Sjöberg ett debattinlägg där man menar att man bör bygga ett nytt krematorium i Norrköping istället för att åka till Linköping.

1/ Hanteringen
Norrköpings pastorat har låtit genomföra en utredning gällande krematoriets vara eller inte vara. Detta har skett i syfte att skaffa underlag för hur frågan ska beredas i fortsättningen. Utredningen fick kyrkorådet att dra slutsatsen att krematoriet i Norrköping läggs ned och övergår till att bli en central kistplaceringslokal med kapellen fortfarande kvar som ceremonilokal.
Kremationskistor förs i fortsättningen till Linköpings krematorium. Utredningen är säkert väl genomförd men haltar betänkligt.

2/ Informations och beslutsgång

Tanken att stänga ned krematoriet i Norrköping borde samtalats om i såväl beslutande organ som med samarbetspartner i syfte att informera och föra dialog om framtiden. Så skedde inte.

3/ Underhåll

Krematoriet i Norrköping har haft problem sedan 1980-1990-talet. Det är andra gången man försöker lägga ned krematoriet, tidigare försök röstades dock ned, nu gör man ett nytt försök med motivering att det snart inte kan användas och att man regelbundet anlitar Linköpings krematorium som back-up.

4/ Ansvar

Svenska kyrkan bedriver begravningsverksamheten på uppdrag av staten. Det medför stort ansvar inför allmänheten. Hur kan Norrköpings pastorat anse sig sköta uppdraget på bästa sätt för de boende i området genom att stänga verksamhet som funnits sedan 1938 ca? Dessutom vill man att Norrköping ska växa. Ska då kyrkan visa sitt ansvarstagande genom att överge de som bor på orten?

5/ Säkerhetsrisk

Att genomföra all kremation i Linköping medför risk vid underhåll och driftstopp i Linköpings krematorium. Linköping har givetvis också back-up, men enbart för sina egna. Varje huvudman/pastorat/församling har att själv upphandla detta. Linköpings back-up innebär transport till Jönköping, Oskarshamn, Skövde. Då ska Norrköpingsbor plötsligt åka över stor del av landet för kremation.

6/ Framtida huvudman

Norrköpings pastorat menar att investeringen i ett nytt krematorium är äventyrlig då man inte vet vem som är huvudman för begravningsverksamheten i framtiden.
Antingen har kyrkan fortsatt förtroende eller så tar samhället över på annat sätt. Det innebär då att befintliga krematorier övergår till annan huvudman genom försäljning eller arrendering.

7/ Transporter

Avlidna människor transporteras redan i dag. Ofta bårkörning från vårdinrättning/hemmet för senare kistläggning. Transport till kyrka eller kapell samt till krematoriet och sen åter till begravningsplats.. Redan detta är mycket.

9/ Kremering

Är inte en kyrklig handling säger Norrköpings pastorat, utan går under Sveriges lagar och regler. Nu är det ju dock ett krematoriemonopol vilket gör att privata aktörer såsom ex Fonus Öst eller andra aktörer inte har möjlighet att skapa egna krematorier vilket är rätt vanligt i övriga delar av världen.

10/ Slutsats

Ett nytt krematorium i Norrköping innebär att vi får ett krematorium som är tjugo år yngre än Linköping. Vi får god service och närvarar för människor i östra länsdelen med lokal förankring och kvalitet. Vi hoppas och tror att kyrkopolitiker, oavsett partifärg, som ska rösta i detta beslut verkligen tänker efter en och två gånger, kanske till och med tre gånger? Och tillsammans skapar världens finaste krematorium med tillhörande ceremonilokaler. Till gagn för Norrköping och övriga kommuner i närhet, i 50-70 år framåt. Gör om! Gör rätt!
Torbjörn Sjöberg Prost, kyrkoherde
Peter Trygg, Regionchef Fonus Öst begravningsbyråer

Gör som Peter Trygg och Torbjörn Sjöberg och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på: press@linkopingnews.se

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till Linköping News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner Linköping Newsappen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ Linköping News på Facebook.

-----

No more pages to load