Foto: Pixabay/Liberalerna

Liberal: Arbetslösheten ett hot mot demokratin

Debattören anser att arbetslösheten är ett hot mot demokratin.

DEBATT. För oss liberaler är det viktigt att människor kan bestämma över sina egna liv, få drömma fritt och stort och arbeta hårt för att förverkliga sina drömmar. För att åstadkomma detta krävs det att arbetsmarknaden är tillgänglig för alla.

Att välja ett jobb som motsvarar sin egen kompetens och vilja är långt ifrån en självklarhet i dag för många av våra invånare och än värre, många har inte ens ett jobb att gå till. Siffror från Statistiska Centralbyrån visar den dystra verklighet som råder i Sverige. 2017 var andelen sysselsatta i åldern 15-74 bland utrikes födda 61,7 procent och inrikes födda 69,5 procent. Särskilt allvarlig är situationen för utrikes födda kvinnor där enbart 58,2 procent hade någon form av sysselsättning.

Siffrorna talar för sig själva. Människor som är utrikes födda har svårt att komma in på arbetsmarknaden, särskilt om man är kvinna. Konsekvenserna av detta är negativa både för individen i sig som samhället i stort om vi inte lyckas ta tillvara på all den potential och kompetens som finns tillgänglig. För att åstadkomma ett samhälle där demokratin står sig stark krävs det att alla individer känner att man är med och bidrar till att samhället går framåt.

Långvarigt bidragsberoende och arbetslöshet kan få förödande konsekvenser för en människa. Förlorad självkänsla och brist på sysselsättning riskerar att släcka människors hopp om en ljus framtid. I stället växer en känsla av utanförskapet fram och parallellsamhällen etableras, där våld och kriminalitet är en del av vardagen.  

Därför behövs en liberal politik för att vända den negativa utvecklingen. Människor ska lyftas ur sitt bidragsberoende till ett arbete så individen kan ta ansvar för sin egen försörjning. För att lyckas med detta behövs liberala reformer. Till att börja med klarar Arbetsförmedlingen inte av sin huvuduppgift, att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande. Dessutom visar en undersökning från forskningsinstitutet IFAU att personer som inte har ett ”stereotypiskt svenskt utseende” har betydligt sämre möjligheter att rekommenderas en utbildning. Förtroendekapitalet för Arbetsförmedlingen är förbrukat sedan länge och myndigheten bör läggas ned.

Fler förslag för att få bukt med arbetslösheten är att införa en yrkesskola där man ger dem som saknar gymnasieutbildning en möjlighet till utbildning. Flertalet nyanlända behöver lära sig det svenska språket och chansen till att utbilda sig på en arbetsplats där man lär sig jobbet. Regelbördan för småföretagare måste lättas och inträdesjobb inrättas för att öppna upp arbetsmarknaden för fler. Allt i ett led för att öka friheten för fler människor och stärka vår demokrati. Som före detta arbetsmarknadsminister Per Ahlmark en gång sade, ”arbetslösheten är ett hot mot demokratin”.

Jaleh Ramezani (L), sexa på kommunlistan i Linköping

Gör som debattören och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på: press@linkopingnews.se