Foto: Liberalerna/Pixabay

Liberal: Alla ska få leva livet hela livet

DEBATT. Att må ”lite” dåligt när man blivit äldre (årsrik) tycks ofta uppfattas som ett normaltillstånd! Det är inte ovanligt att den synen råder. Äldres psykiska ohälsa är ett osynligt område i samhället. Vi måste på allvar börja prata om den psykiska ohälsa som breder ut sig bland våra äldre och det måste tas på lika stort allvar som den kroppsliga ohälsan. Både den psykiska och den kroppsliga ohälsan kan leda till förtida död eller självmord.

Att vara deprimerad som äldre är en sjukdom som går att behandla. 20 procent av de årsrika är drabbade av en depressionssjukdom enligt Socialstyrelsen.

Depressioner bland äldre kan ha sin grund i åldersförändringar i centrala nervsystemet i hjärnan, men kan också vara relaterade till bland annat sjukdomar eller till psykosociala förändringar som lämnandet av ett långt och strävsamt yrkesliv, en partners död, eller kroppsliga besvär eller helt enkelt åldrandet i sig. Ensamhet kan också vara en faktor som kan vara förödande, den kan göra en både deprimerad och paranoid.

I dag begås var fjärde självmord av någon som är i pensionsåldern. Det finns en förhöjd risk för självmord, framför allt hos äldre män. Depression, ångest och kroniska sjukdomar är bland de vanligaste orsakerna till äldres självmord.

Årsrika kan vara deprimerade utan att se ledsna och nedstämda ut. I stället kan symtomen till exempel vara att de tappar intresset för omgivningen, blir irriterade när barnbarnen kommer på besök och slutar bry sig om sådant som tidigare engagerade dem. Trots detta är psykiska problem fortfarande stigmatiserande och bortprioriterade.

Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Det finns ett stort behov av att utbilda vård- och omsorgspersonal i att känna igen depression och suicidrisk bland äldre och omhändertagande av personer med självmordsproblematik.

Det behövs medicinska, psykologiska och psykosociala insatser som främjar goda livschanser för ett långt friskt och välmående liv hela livet. All personal inom primärvården, psykiatrin, äldreomsorg måste få kompetenshöjning gällande omhändertagande av personer med självmordsproblematik.

Detta är ett stort folkhälsoproblem som måste bekämpas på alla nivåer. Överlag behövs utökade resurser till äldrepsykiatrin.  Även årsrika (äldre) människor måste få leva livet hela livet.

Monika Broman (L), toppkandidat i landstingsvalet Linköping

Gör som debattören och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på: press@linkopingnews.se