Foto: Pixabay/Privat

Liberal: S fiskar i grumligt vatten

Debattören anser att Socialdemokraterna fiskar i grumligt vatten.

DEBATT. Att fiska i grumligt vatten är ett välkänt uttryck som ofta har använts i politiken gentemot motståndarpartiers politiska förslag. Jag menar att det är det Socialdemokraterna gör i form av att desinformera, smutskasta och ljuga om borgerliga partiers ideologi, historik och värderingar. Det socialdemokratiska partiet har en speciell relation till invandrargrupper i vårt land och har varit framgångsrikt med att etablera en relativ stark relation med dem. Relationen är emellertid inte sällan baserad på löften som ofta sviks av olika skäl.

De flesta invandrargrupper som röstar på S är inte medvetna om vilken ideologi de stödjer och ger sin röst för, eftersom partiet inte ger klarhet i det. De cementerar snarare en falsk och romantisk bild av S som oftast har förmedlats av en socialdemokratisk företrädare från samma ort som väljarna finns. Det innebär att Socialdemokraternas valframgång i 2014 års val beror till stor del på desinformation och olämpliga kampanjmetoder. Informationsunderlagen socialdemokratiska väljare har rymmer ofta en osann bild om borgerliga partier och vilken dålig politik och syn dessa har på invandrare och folk med utländskt ursprung. Värst propaganda utsätts Liberalerna och Moderaterna för.

Skandalen om falska uppgifters spridning om M den senaste tiden är således inte engångsföreteelser utan upprepas och har skett sedan tidigare i förorten varje dag. Som företrädare för L tvingas jag ägna mycket av min kampanjtid åt att svara och dementera grova och felaktiga påståenden om mitt parti. Det handlar om att vi liberaler bland annat skulle hata invandrare, mörkhyade, muslimer, moskéer och Koranen.

Det är djupt omoraliskt att utnyttja människors rädsla och okunnighet på det sätt som S gör. Socialdemokraterna som utger sig värna de svaga i samhället nekar desamma deras rättighet att använda sin röst enligt demokratins värderingar. Det kallas att fiska i grumligt vatten, S.
Hassan Hassan, kandidat för Liberalerna i Linköpings kommun och regionen
Gör som debattören och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på: press@linkopingnews.se