Foto: Moderaterna

Moderaterna: Så kapar vi de östgötska vårdköerna

Region Östergötland behöver ett nytt ledarskap och om vi får väljarnas förtroende den 9 september är vår högsta prioritet att korta vårdköerna. Vi har gjort det förr och kan göra det igen, skriver Marie Morell och Fredrik Sjöstrand i sin debattartikel.

DEBATT. De östgötska vårdköerna har ökat dramatiskt den senaste mandatperioden. Siffrorna är lika skämmande som tydliga. Antalet östgötar som väntat på operation/åtgärd mer än 90 dagar har ökat från 167 personer (2014) till 730 personer (2018). Ännu värre ser statistiken ut när det kommer till att få sitt första besök i specialistvården.

Situationen rimmar väldigt illa med (S)-löftet från förra valet; ”en köfri vård”. Efter fyra år med (S)-styre kan situationen inte annat än benämnas akut.

I takt med att vårdplatser stängs ned larmar läkare om att patientsäkerheten är hotad, att det kan handla om liv eller död. Svårt sjuka cancerpatienter skickas till andra landsting/regioner för att få vård i tid – innan det är för sent. Ögonläkare larmar om att ögonpatienter riskerar att bli blinda i vårdkö. Det är inte värdigt.

Moderaterna tror inte att det finns några enkla lösningar för att lösa vårdens problem. Men en sak är säker, det duger inte att stoppa ned huvudet i sanden och blunda för problemen. Det krävs ett politiskt ledarskap.

Vi har återkommande under mandatperioden krävt åtgärder och kommit med egna, konkreta, förslag på hur vi kan möta vårdkrisen. Vi har träffat medarbetare i vården och vi har lyssnat. Men våra förslag har konsekvent röstats ned av den (S)-ledda koalitionen. Utan att de har presenterat egna lösningar.

Nedan följer tre punkter om hur vi vill arbeta framåt.
1) Vi vill införa en ny och utvecklad kömiljard. Den nya kömiljarden ska utökas till tre miljarder kronor och breddas till att också omfatta laboratorietester och röntgen. Kömiljarden ska dessutom ha ambitiösare tidsgränser och vara bättre samordnad.

2) Vårdens medarbetare är vår viktigaste resurs och de gör enastående insatser varje dag. Men de kan inte, och ska inte, tvingas ”springa snabbare”. Vi vill att fler kompetenser ska finnas inom vården, det kan handla om vårdadministratörer som avlastar sjuksköterskor, men även vårdlogistiker som bidrar med ny kompetens om hur patientens väg genom vården kan bli bättre och effektivare. Vi vill också höja ob-tillägget för alla som jobbar i vården. Det ska löna sig att arbeta när andra är lediga.

3) Vårdcentralerna ska stärkas för att kunna öka tillgängligheten och minska väntetiderna. Vi vill se profilerade vårdcentraler, som utgår från de listade patienternas behov. Vårdcentralerna behöver också ha ett mer sammanhållet ansvar för patienternas vård. Det behövs därför team med fler kompetenser och specialiteter på vårdcentralerna.

Region Östergötland behöver ett nytt ledarskap och om vi får väljarnas förtroende den 9 september är vår högsta prioritet att korta vårdköerna. Vi har gjort det förr och kan göra det igen.

Marie Morell (M), oppositionsråd
Fredrik Sjöstrand (M), oppositionsråd

Gör som debattörerna och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på: press@linkopingnews.se