Foto: Linköpings kommun/Pixabay

Ovärdig kampanj av socialdemokraterna

Det enda vi inte behöver det är cyniska och verkningslösa utspel som ställer grupp mot grupp. Socialdemokraterna bidrar med sin ovärdiga kampanj till ett samhällsklimat vi inte behöver, skriver Muharrem Demirok i sin debattartikel.

DEBATT. ”Det är orimligt att det kommer personer till Sverige för att göra jobb som arbetslösa i Sverige kan göra”. Orden är statsminister Löfvens och var början på en socialdemokratisk offensiv mot arbetskraftsinvandring. Bara dagar senare följdes det upp av finansminister Andersson som sa: ”Jag ser inget behov av städpersonal och diskare från andra kontinenter”.

Tonläget, retoriken och den underliggande meningen är väldigt tydlig. Det handlar inte längre om att prata om arbetsvillkor, utan om att måla upp bilden av utlänningar som tar våra jobb. Det är så utstuderat och så oerhört cyniskt, och kan vara den mest smaklösa s-kampanjen sedan Göran Persson försökte måla upp bilden av polacker som sociala turister.

2017 var det cirka 15 000 personer som arbetskraftsinvandrade till Sverige för att jobba. Av dessa var fler än 4 000 IT-tekniker från bland annat Indien och Kina. Över 3 000 personer var säsongsarbetande bärplockare och plantörer, som åkte tillbaka inom några månader. Antalet städare som arbetskraftsinvandrade var 500 personer. Detta i en bransch som i dag sysselsätter över 55 000 personer. Ändå är det just städare från andra länder som socialdemokraterna lyfter som det största problemet. Genom att hindra dessa 500 städare från att komma till Sverige så räknar socialdemokraterna med att komma tillrätta med arbetslösheten bland invandrare.

Sanningen är att arbetskraftsinvandringen endast utgör 0,3 procent av den totala sysselsättningen och många företag skulle få det oerhört tufft om de inte kunde hitta arbetskraft utomlands. Det går inte att skärpa reglerna för enkla jobb utan att det samtidigt blir svårare för alla andra också. Detta vet socialdemokraterna. Deras utspel är inte heller menat att lösa ett faktiskt problem. Tonen är väl vald och syftet kan inte vara något annat än att signalera: Svenska jobb till svenska arbetare.

Sverige har en jätteutmaning i arbetslösheten bland utrikes födda. Den ligger stadigt på över 20 procent, trots en global högkonjunktur. Vad samtliga politiska partier borde ägna sig åt är att presentera trovärdiga lösningar på hur vi kan pressa tillbaka arbetslösheten. Vi behöver strukturförändringar och nya lösningar. Vi behöver bättre villkor för företag, som gör det enklare att både starta och driva företag. Vi behöver snabbare vägar till jobb för nyanlända. Det enda vi inte behöver det är cyniska och verkningslösa utspel som ställer grupp mot grupp. Socialdemokraterna bidrar med sin ovärdiga kampanj till ett samhällsklimat vi inte behöver.

Muharrem Demirok (C), riksdagskandidat

Gör som debattören och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på press@linkopingnews.se