Genrebild: Pixabay

S: En god arbetsmiljö i vården ett måste

För att få en välfärd i världsklass är det viktigt att medarbetarna har stort inflytande över sin egen arbetssituation och att man som medarbetare känner sig delaktig i de beslut och i den organisation som finns på arbetsplatsen, skriver debattörerna.

DEBATT. I den svenska sjukvården arbetar väldigt många kompetenta och duktiga medarbetare. Alla de som dagligen ser till att vi får den vård vi behöver, tar hand om oss och hjälper oss är värda all uppmärksamhet. Det är också viktigt att vi uppmuntrar dem och skapar en arbetsmiljö där de trivs och en arbetsplats där de kan utvecklas. En bra arbetssituation skapar också bättre förutsättningar att kunna rekrytera fler medarbetare till vårdyrken.

Alla tjänar på friska medarbetare, därför är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet viktigt, och tidiga signaler på ohälsa ska tas på allvar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet måste prioriteras högt. Ett viktigt fokusområde ska vara arbetet med sjukskrivningar. Detta arbete ska ske genom stor delaktighet och samverkan ska ske med skyddsombud på arbetsplatserna. 

Genom trygga och långsiktiga anställningsvillkor får varje människa möjligheten att förverkliga sitt liv och sina drömmar. Det är i de situationerna som man vågar ta stegen i livet och arbetslivet. Grunden i våra organisationer ska vara tillsvidareanställningar med 100 procent arbetstid och möjligheten att minska den utifrån sin livssituation. Sådana villkor skapar också förutsättningar för utveckling, engagemang och kontinuitet i verksamheten. Trygga anställningar med schyssta villkor genom kollektivavtal ger oss också utökade möjligheter att kunna rekrytera personal till våra verksamheter.

En av grunderna för en socialdemokratisk arbetsgivarpolitik i kommunerna och i Region Östergötland är ett gott ledarskap. Ett gott ledarskap har betydelse för goda verksamhetsresultat, rätt lönesättning och en fungerande dialog på arbetsplatserna. Därför behöver vi arbeta med chefsutvecklingsprogram och ledarprogram. Alla chefer och ledare skall ha ett tydligt uppdrag och här har det politiska ledarskapet ett stort ansvar. Det är viktigt att det finns goda förutsättningar för att vara chef och ledare i våra organisationer och att bli chef ska finnas med som en naturlig karriärmöjlighet. Antalet medarbetare en chef ansvarar för måste vara rimligt ur ett arbetsmiljö- och chefperspektiv, detta tjänar alla på.

Nationellt kan vi se en stor skillnad mellan höger och vänster. Under Moderaternas tid vid makten tog de bort enorma summor från arbetsmiljöarbetet och avskaffade i princip all statlig arbetslivsforskning genom att lägga ner Arbetslivsinstitutet. Många vaknade till chocken av arbetslivsforskning som dog och att medlen till Arbetsmiljöverket drogs in. Vi har ännu inte hämtat oss och vi hamnade långt efter gällande detta arbete. Under denna mandatperiod har återigen satsningar på forskning och på Arbetsmiljöverket bidragit till att arbetet kommit igång igen, men det tar tid att bygga upp. Tyvärr anser inte (M) att detta är viktigt och röstar emot.

Medarbetarskapet bör stärkas genom inflytande och medbestämmande. Att hela tiden utveckla yrkesrollen är av central betydelse. Så skapas en välfärd i världsklass. För att få en välfärd i världsklass är det viktigt att medarbetarna har stort inflytande över sin egen arbetssituation och att man som medarbetare känner sig delaktig i de beslut och i den organisation som finns på arbetsplatsen.

Anders Härnbro (S), regionråd
Maj Bergendahl, ordförande Kommunal Öst

Gör som debattörerna och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på: press@linkopingnews.se