Foto: Pixabay/Privat

SD: Cityhandeln försvinner utan bilismen

Sverigedemokraterna kommer att arbeta enträget för att göra Linköping till en bilvänlig stad och därigenom stärka cityhandeln, skriver debattören.

DEBATT. Under sommaren har vi sett i tidningen att butiken ”Partyworld” stänger bland annat på grund av försämrat kundunderlag eftersom stadskärnan är svårtillgänglig för bilisterna. Under de senaste åren har även butiker i Filbytergallerian råkat ur för samma sak. Om vi vill att Linköping skall ha en levande stadskärna i framtiden är det viktigt att vi vänder trenden innan fler butiker går samma öde till mötes. Cityhandeln är viktig för såväl folkliv som andra typer av etableringar.

För oss besökare och konsumenter är tillgängligheten A och O. Då är tanken på bilfria stadskärnor ett stort misstag, speciellt när teknikutvecklingen går mot elbilar med små utsläpp. Till skillnad från Stockholms innerstad är kundunderlaget från yttre stadsdelar nödvändig för lönsamheten.

Om svensk utveckling för handeln följer amerikanska mönster, vilket torde vara sannolikt, kommer den ökade e-handeln i första hand att ta kunder från Tornbys köpcentrum. Det gäller då att redan nu påbörja långsiktiga insatser för att bibehålla och stärka cityhandeln under den omstruktureringsfasen.

Undersökningar från Svensk Handel med flera organisationer visar att längre än två minuters promenad eller 300 meters avstånd innebär att kunden väljer andra handelsplatser. Tre av stadens parkeringshus ligger bra till ur den aspekten medan Akilles ligger för långt bort för den kund som bär på tunga saker. Det skulle behövas en rejäl kapacitetsökning för att redan idag eliminera det förhållande att man som kund möts av skylten ”fullt” som innebär cirkulation runt centrum med resultat i form av trängsel och avgaser. Dessutom växer ju staden!

Det kanske behövs ett ännu starkare grepp beträffande ägarstruktur och ledningsförhållanden i centrum så inte ”stuprörstänket” mellan politiker, fastighetsägare, näringsliv med flera hindrar helhetslösningar. Med nuvarande bilfientliga politiska styre synes denna risk vara stor. Utmärkelsen Årets Stadskärna 2018 är en bra plattform att utgå från, men för framtiden krävs det kanske nya djärva grepp.

Förutom centrumnära parkeringshus så beror tillgängligheten också på goda tillfartsvägar. Där är ju Hamngatan uppmärksammad i debatten sedan tidigare. SD kommer att yrka på att den återställs i dubbelfiligt skick och fler partier har uttryckt snarlika tankegångar. Den nyss färdigställda övre Storgatan har utformats på samma bilfördröjande sätt och kan behöva åtgärdas på liknande sätt. Om simhallen byggs på nuvarande plats är det viktigt att den förbifarten inte får en lika försvårande inverkan på biltrafiken.

Sverigedemokraterna kommer att arbeta enträget för att göra Linköping till en bilvänlig stad och därigenom stärka cityhandeln.

Torsten Svärdström (SD), kandidat i valet till Linköpings kommunfullmäktige

Gör som debattören och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på: press@linkopingnews.se