Foto: Pressbild/Kristdemokraterna

Skyttedal: Stoppa kriget mot bilismen

Det är det hög tid att stoppa kriget mot bilismen. Människor har behov av bilen för att kunna leva ett fungerande liv, skriver Sara Skyttedal i sin debattartikel.

DEBATT. Majoriteten av människorna i Linköping behöver bilen i sitt vardagsliv. De använder sin bil för att ta sig till jobbet, köra barnen till skolan, handla och åka till sina fritidsaktiviteter. Ändå har det politiska styret i Linköping förklarat krig mot bilismen.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är passionerade motståndare till bilen. S har med god hastighet gjort bilåkande mycket dyrare i Sverige. Att människor inte primärt åker bil för att det är trevligt utan för att få vardagen att gå ihop tar man ingen notis om.

I Linköping kan man nästan tro att man med intention byggt för att skapa trafikinfarkter. De dåliga trafikflödena till följd av trafikplaneringen är svåra att tolka som annat än att avsikten varit att försvåra för människors framkomlighet. Det märks inte minst tydligt med bussfilerna på Hamngatan och den revidering av hastighetsgränser som sänkte gränserna till nivåer långt under vad som är ändamålsenligt.

Nationellt känns samma tendenser igen. I den förra valrörelsen lovade Magdalena Andersson och Socialdemokraterna högtidligt att inte höja bensinskatten. Bara ett år senare höjdes bensinskatten en första gång. Sedan dess har dess har regeringen på en lång rad punkter gjort det svårare för bilister. Bara i år har listan över nya krångliga och ineffektiva skatter fortsatt att fyllas på.

Vid årsskiftet infördes nya skatter på bensin och diesel. Denna gång konstruerades skatterna så att kostnaderna ska stiga automatiskt för varje år. Detta riskerar att ge Sverige de högsta bensinpriserna i Europa om systemet inte slopas. För en ny Alliansregering måste ett avskaffande av dessa skatter vara högprioriterat.

Socialdemokraternas samarbetsparti Miljöpartiet går ännu längre i sin vision om att göra livet svårare för bilister. Nyligen föreslog Karin Smith Svensson i en artikel att kommunerna skulle tillåtas att ta ut extraavgifter för människor som storhandlar med bil. Bilparkeringarna skulle göras dyrare och bilismen skulle minska var tanken. Som lösning på de stigande kostnaderna föreslog hon att människor skulle storhandla med lådcykel i stället.

Den samlade bilden av alla dessa förslag pekar i en tydlig riktning. De rödgröna hatar bilismen i sig och ser inget problem med att göra människors vardag krångligare. Insikten att alla människor inte lever i stadskärnan och att bilen ofta är den enda transportmöjligheten saknas i deras tankevärld.

Tyvärr riskerar detta förstärkas om de rödgröna får fortsätta styra i Linköping nästa mandatperiod. Nu har man lagt fram förslag om att bygga igen hela Universitetsvägen och dessutom delar av Malmslättsvägen. Det går att bygga bort vägar, men inte lika lätt människors behov att köra bil. Därför riskerar trafiksituationen att kraftigt förvärras och nya flaskhalsar uppstå.

Därför är det hög tid att stoppa kriget mot bilismen. Människor har behov av bilen för att kunna leva ett fungerande liv. De rödgrönas politik går inte till angrepp mot utsläppen, utan deras udd riktas med stor precision mot att göra människors vardag krångligare och dyrare.

Sara Skyttedal (KD), kommunalråd Linköping

Gör som debattören och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på: press@linkopingnews.se

Läs fler debattartiklar här.