Foto: Andreas Schander/Socialdemokraterna Östergötland

Vi kan aldrig acceptera otryggheten

Mycket går åt rätt håll i Linköping, men inte allt. Det vill debattörerna ändra på.

DEBATT. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att människor inte känner tillit till samhället. Därför går vi till val på löften om ordningsvakter i våra bostadsområden, ordning och reda i skolan och på en äldreomsorg där god vård går före vinst.

Mycket går åt rätt håll i Linköping. Under de senaste fyra åren har vi höjt lärartätheten, fått bort köerna i äldreomsorgen och ökat tempot i bostadsbyggandet. Samtidigt finns en risk att alla inte får ta del av den positiva utvecklingen och att klyftorna ökar. Mer än hälften av alla äldre känner sig ensamma, många Linköpingsbor vill inte vistas ute sent och alla elever klarar inte kunskapsmålen.  

Vi socialdemokrater går till val på att öka tryggheten i kommunen. I Linköping ska samhället finnas nära i vardagen, oavsett var du bor. Vi vill förstärka närvaron av ordningsvakter där det behövs. Får vi fortsätta styra vill vi placera mer kommunal verksamhet i stadsdelarna. Vi har redan flyttat ut socialtjänsten till Berga och Lambohov, och det arbetet behöver fortsätta. Det ska också bli enklare för Linköpingsbor att rapportera in platser som upplevs otrygga.

Trygghet innebär också ordning och reda i äldreomsorgen. Fler äldreboenden ska drivas i kommunal regi och god omsorg ska alltid gå före vinst. Att mer än hälften av alla äldre känner sig ensamma är inte okej. Det ska finnas en mötesplats för alla äldre i det egna bostadsområdet. Ingen ska behöva vara orolig att bli lämnad ensam på äldre dagar.  

Trygghet innebär också ordning och reda i skolan. Att du som förälder känner dig trygg med att det är lugn och ro i klassrummet och fokus på kunskap. Därför ska vi ha mobilförbud och sätta in tidigt stöd för eleverna som behöver det. Vi behöver höja läskunnigheten, med delmålet att alla barn ska kunna läsa en enklare text när de går ut årskurs ett. Vi vill också anställa fler yrkesgrupper i skolan som ger eleverna mer tid med lärarna.

Genom att vara hårda mot brottsligheten, ha en trygg äldreomsorg och ge alla elever stöd så att varje ungdom kan se fram emot sitt första jobb tar vi ett steg närmare ett jämlikt samhälle.   

Kristina Edlund, kommunalråd och kandidat till kommunfullmäktige

Elias Aguirre, kommunalråd och kandidat till kommunfullmäktige

Mikael Sanfridson, kommunalråd och kandidat till kommunfullmäktige

Gör som debattörerna och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på press@linkopingnews.se

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till Linköping News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner Linköping Newsappen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ Linköping News på Facebook.

-----

No more pages to load