Peter Paunonen och Farouq Almedani jobbar båda på Eurofins. Foto: Jerry Prütz

Farouq tog Jobbsprånget

Att som nyanländ få ett arbete liknande det man hade i sitt forna hemland är något som många drömmer om. För Farouq Almedani blev drömmen verklighet när han fick arbete som ingenjör på Eurofins, via projektet Jobbsprånget.

Farouq Almedani kom till Sverige för tre och ett halvt år sedan. I hemlandet Syrien hade han utbildat sig och arbetat som ingenjör. Nu har han ett liknande arbete i Sverige och i Linköping tack vare Jobbsprånget.

– Jag började med att ha en praktikplats här på Eurofins men den har nu övergått till en fast tjänst i förtid, säger Farouq Almedani och ser glad ut. Han gillar verkligen sitt jobb och sin arbetsplats.

– Det är ganska stor skillnad på att arbeta i Sverige och i Syrien. Här är det mera samarbete och alla hjälper varandra medan det är mer hierarkiskt och ensamt i Syrien.

– Här spelar det inte heller någon roll vem du är, var du kommer ifrån eller vilken religion du tillhör. Alla är lika, poängterar han med önskvärd tydlighet i rösten.

Vd:n Peter Paunonen är även han nöjd med sin, före detta, praktikant och nu nyanställde ingenjör.

– För oss är det väldigt svårt att rekrytera och hitta rätt folk. Kort sagt är det stor brist på kompetent arbetskraft i Sverige, men i och med Jobbsprånget har vi nu chansen att fylla delar av den vakans vi har. Visst fungerar det här med att validera någons utbildning men det säger inget om hur personen kommer att fungera på en arbetsplats och i sitt arbete som ingenjör.

Eurofins är en av världens största laboratoriegrupper med över 30 000 anställda i 42 länder och mer än 400 laboratorium över hela världen. I Sverige utför man analyser i sina laboratorier i Lidköping, Jönköping, Uppsala, Kristianstad, Luleå och Linköping. Huvudkontoret finns i Lidköping.

Jobbsprånget i korthet:

Jobbsprånget är ett praktikprogram som erbjuder fyra månaders praktik till nyanlända akademiker. Syftet med programmet är att tillvarata kompetensen och påskynda introduktionen till den svenska arbetsmarknaden.
Jobbsprånget drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA och riktar sig till nyanlända ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer. Genom praktiken skapas nya kontakter, förutsättningar för validering av kompetens och en möjlighet att fylla kompetensgap med resurser som idag står utanför arbetsmarknaden.
För närvarande medverkar ett flertal myndigheter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens olika praktikprogram, såsom Trafikverket, VINNOVA, FOI, FMV, Swedac och Kemikalieinspektionen. Bland de som medverkar i Jobbsprånget finns Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och E-hälsomyndigheten.
Källa: Jobbsprånget