Den som tittar djupare i SOM-undersökningen kan se att kvinnor är smartare än män, hävdar News ansvarige utgivare Mats Ottosson. Foto: Pixabay och Göteborgs universitet

Ottosson: Här är beviset – kvinnor är smartare än män

Den eviga frågan i könskampen kan vara avgjord. ”Kvinnor är smartare än män. I alla fall i genomsnitt,” skriver News ansvarige utgivare Mats Ottosson i krönikan.

KRÖNIKA. Människan har en fantastisk historia.

Tänk så många faror vi bemästrat genom tiderna. Allt från andra farliga människor till rovdjur och natur. Vi har överlevt, utvecklats och skapat en fantastisk värld – i alla fall för oss själva, djuren och naturen har sannolikt en annan åsikt.

Denna framgångssaga bygger i huvudsak på att vi varit väldigt bra på att identifiera hot och har förmåga att känna oro. Med det som drivkraft har vi vunnit mot det som kan ta död på oss.

Med det i tanken i huvudet är det intressant att läsa SOM-undersökningen, som släpptes i veckan. SOM-institutet är en del av Göteborgs universitet och gör varje år omfattande vetenskapliga undersökningar om vad svenskarna tycker och känner i de mest skilda frågor. Jag brukar säga att det är som att doppa ner ett finger i den svenska folksjälen och kolla hur den mår.

En sak SOM-institutet mäter är just oro. Rubriken är ”(Samhälls)oro är en politiskt relevant känsla” och relevansen består enligt forskarna i att när oron ökar blir vi mer informationssökande och uppmärksamma.

Enligt SOM visar amerikansk forskning att oroliga väljare förlitar sig mindre på sin partiidentifikation och blir mer fokuserade på sakfrågor samt att de både söker och kommer ihåg mer politisk information.

Gott så. Oro har alltså inte bara gjort vår art framgångsrik, oro gör oss också mer aktiva i att söka fakta för att kunna göra bra val.

Vad är vi då oroliga för?

SOM-institutet mäter 24 olika ämnen och mest ”mycket oroliga” är vi för förändringar i jordens klimat, miljöförstöring och terrorism. Minst skraja är vi för ekonomisk kris, globala epidemier och begränsningar i människors individuella frihet. I mitten på oro-skalan finns ökad stress i arbetslivet, försvagad demokrati och bostadsbrist.

Punkten ökat antal flyktingar kommer på nionde plats, 37 procent av svenskarna är oroliga för det. Rädslan för ökad främlingsfientlighet är dock större, den kommer på sjätte plats med 48 procent. Det märks minst sagt inte i debatten där en uppenbart mindre skara lyckas dominera med ett dystopiskt anslag. Oron för främlingsfientlig ökar dessutom mellan 2016 och 2017, medan rädslan för antalet flyktingar ligger still.

Det är på de här sidorna i SOM-undersökningen vi hittar det som jag tycker bevisar det halva jordens befolkning redan visste:

Kvinnor är smartare än män. I alla fall i genomsnitt.

På de områden oro undersöks är kvinnor mer oroliga än män på 23 av 24 punkter.

Allra störst är skillnaderna när det gäller ökad stress i arbetslivet, ökad främlingsfientlighet och miljöförstöring. Där är gapet så stort att man kan undra om faktaresistens far fram som en epidemi bland män.

23 av 24 punkter, ja. Men vilket ämne oroar männen mest?

Behöver jag skriva det? De flesta – i alla fall ni kvinnor – har redan räknat ut svaret: ökat antal flyktingar. Här är 40 procent av männen ”mycket oroliga” medan kvinnorna når upp till 35 procent.

Detta valår skulle man önska att politikerna läser ”oro-listan” några extra gånger innan de slår fast sina viktigaste budskap som ska säljas till väljarna.

Fotnot 1: Nej, jag är inte militant feminist. Ja, jag gillar att jobba ihop med kvinnor. Ja, jag har två döttrar, en bonusdotter och en kvinna jag är lycklig med.

Fotnot 2: Här kan du ladda ner hela undersökningen.