Bild: Pixabay.

Fotograf ifrågasätter koranen – ställer ut på Passagen

Lina Hashim är en både kontroversiell och prisad fotokonstnär. I sin konst ifrågasätter hon ofta koranen och hur dess budskap tolkas idag. Torsdag den 15 mars är första dagen på hennes utställning på Passagen.

 

Lina Hashim arbetar med fotografi som konstform där hennes metoder rör sig inom området för antropologi och prestanda. Hashims konstnärskap kännetecknas främst av viljan att undersöka, rationalisera och dokumentera vad hon beskriver som det godtyckliga i hur koranen tolkas idag. Detta gör hon genom en metod som bäst beskrivs som historisk antropologi. Hon ifrågasätter huruvida koranens ord och dogmer överensstämmer med den verklighet vi idag lever i och hur vi förhåller oss till dessa. Hashim identifierar sig själv som muslim då hon tror på islam men utövar inte religionen, berättar kommunens konsthall Passagen i ett pressmeddelande.

Lina Hashim har tidigare studerat antropologi och använder antropologins metoder då hon bland annat utforskar den islamiska dogmen rörande sex innan äktenskap. Ett tema som återkommer i flera utav de verk som presenteras i utställningen. Hennes forskning bygger på egna avläsningar av Koranen i samråd med imamer, hennes egna familj och ett antal chattrum och onlineforum för muslimer.

Utgångspunkten i hennes konstnärskap är till stor del att ställa frågor och att försöka rationalisera svaren för att visa islams värderingar och arbete i ett modernt sammanhang. På detta sätt önskar hon belysa hur vissa dogmer ofta bryts av muslimer samt ifrågasätta huruvida dessa dogmer inte fyller någon egentlig funktion i vår moderna tid. Lina Hashim har med verken i serien Unlawful meetings sökt upp, observerat och fotograferat “olagliga möten” som sker mellan ogifta muslimska par som träffas på undangömda platser.

Lina Hashim använder sina konstprojekt för att utforska sin kvinnliga identitet genom att inte motsätta sig islamska dogmer. Konsten produceras genom att respektfullt och insisterande ifrågasätta de islamska dogmernas giltighet i ett västerländsk sammanhang. Hon är en muslimsk kvinna i Danmark som bär på en historia och ett kulturellt bagage vilket hon ständigt försöker förstå, rationalisera och belysa genom sin konst. Utställningen pågår till den 25 april.