Distriktsläkaren Jens Wiethege höll i inledningen på vårdcentralen i Skäggetorp. Foto: Jerry Prütz

Tyskar lärde sig om sjukvård i Skäggetorp

Under två dagar har en tysk delegation besökt Östergötland för att lära sig om interprofessionella och innovativa arbetssätt inom primärvården. På tisdagens morgon besökte de Skäggetorps vårdcentral och News hängde på.

Det var ett 30-tal representanter från tretton olika verksamheter inom tysk primärvård som besökte Region Östergötland. Gruppen bestod av professionsföreträdare och representanter från regional administration och politik i olika delar av Tyskland. De har ansökt om att få delta i ett utvecklingsprogram via Robert Bosch Stiftung för att hitta nya lösningar inom vård och övrig välfärd.

Foto: Jerry Prütz

– Det de särskilt vill titta på är våra interprofessionella arbetssätt, samverkan mellan kommuner och landsting, och olika sätt att använda ny teknik i vården, säger Maria Randjelovic, utvecklingschef vid Primärvårdscentrum i Region Östergötland, i ett pressmeddelande.

– Jätteroligt att de ville komma hit, säger verksamhetschefen Marina Larsson och fortsätter att berätta om hur besöket skulle gå till. Först blev det en genomgång på tyska av vårdcentralens distriktsläkare Jens Wiethege som själva talade utmärkt tyska till delegationens stora glädje.

Marina Larsson är verksamhetschef. Foto: Jerry Prütz

– Vi har mycket att visa upp här men det handlar, bland annat om att de vill se vårt telefonrum och hur vi jobbar där, fortsätter Marina Larsson som stolt berättar om att Vårdcentralen fick det nyinstiftade Etikpriset i februari.

– Vi ska visa olika delar av primärvården, allt från det lokala teamarbetet på vårdcentralerna till hur sjuksköterskor ger telefonrådgivning genom 1177. De är också intresserade av hur vi tänker kring användning av olika digitala verktyg i primärvården, eftersom vi har kommit längre än dem på det området. Precis som vi söker de vägar att förena erfarenheten från det traditionella arbetssättet med nya rön och metoder på ett klokt sätt, säger Maria Randjelovic avslutningsvis.